ZDENĚK HRABICA

Zájem o kytaru v generaci, k níž patřím já, ale i u jednoho z mých synů, byl a je bytostný. U mne kytara patřila a stále patří hlavně k táborovému ohni Kamarádů Balkánského ranče, u potomka se dostala o stupeň výše, kytara u něho vytvořila zájem o hudbu jako umění. Pozvání ke strunnému nástroji mi otvíraly stránky časopisu Junák a posléze časopisu Vpřed, vedly i do minulosti k týdeníku Mladý Hlasatel. Jejich Školy hry na kytaru byly úžasné.

Žasnu, jak se vývoj posunul od těch dob do zcela jiné polohy. Přehrál jsem si v posledních hodinách CD z edice Českého rozhlasu, Radioservisu a D‘Addario, kytarový koncert virtuóza Ozrena Mutaka, obsahující skladby Johanna Sebastiana Bacha, Domenica Scarlattiho, Miguela Llobeta a skladatelů již mladší generace Dušana Bogdanoviče a Hanse Wernera Henze. Poslechl jsem si jejich vrcholné skladby v interpretaci umělce pocházejícího z Chorvatska, zakořeněného již i v naší domovině. Odborně připraveného doma, v Německu a u profesora prof. Milana Zelenky a našich renomovaných hudebníků. Rozdávajícího své hluboké znalosti na plzeňské konzervatoři, ale i prostřednictvím odborných kurzů a setkání. Pak jsem naslouchal Lukáši Sommerovi (1984), který vystudoval konzervatoř v kytarové třídě prof. Vilmy Manové v Českých Budějovicích. Do hudebního světa vstupuje svými skladbami, dále absolvoval studium na AMU u stejného profesora jako Ozren Mutak. Pro zranění levé ruky studium na pět let přerušil, věnoval se kompozici a píše řadu skladeb pro přední interprety. Po setkání s fenoménem tzv. bezpalcové techniky v levé ruce se navrací ke kytaře. S velkým zájmem a pozorností jej přijali naši posluchači i posluchači evropských koncertních síní. Jeho zvláštností je volba rozličných kytar. Dbá, aby jeho skladby daly v nástrojích vyniknout jednotlivým skladbám. Na svém nyní vydaném CD Lukáš Sommer – Savana na kytaře z dílny Pavla Říhy nahrál skladby Omagio, Jan Kaplický a jiné. Mimo jiné i Druhý dopis otci. Na kytaru z dílny Richarda Hruše nahrál skladbu Tramín a Windsurfing a na kytaru houslaře Jana F. Veselého skladbu Regina Coeli. Posluchačům připravil Willaim Recording (2014).

Kdo má zvuk kytarové hudby rád, nemůže vynechat.