IVAN DOROVSKÝ

Tak nazvala svou novou knihu esejů známá charvátská básnířka, prozaička a esejistka Dubravka Ugrešićová (nar. 1949), která od roku 1993 žije v Amsterdamu a přednáší na amerických a evropských univerzitách, v nichž se soustředila na společenské jevy v moderní Evropě. Reaguje v nich na jevy dnešního světa, analyzuje je s notnou dávkou melancholie a ironie. Všímá si vztahu mezi nacionalismem a spotřební společností, nových migrací všude v našem kontinentu.

Xenofobie je podle autorky symptomem rozpadu multikulturalismu.

Poukazuje na snahy o rozdělení moci v literárním světě včetně stereotypů o literárních tvůrcích z balkánských zemí a vůbec ponižující postavení spisovatelů v Evropě.

Ve své knize esejů Kultura lži (česky 1999) analyzovala mj. četné projevy charvátského nacionalismu zejména v posledním desetiletí 20. století a svůj osud emigrantky.

V románech a pohádkách zobrazuje rozpad Jugoslávie a zachycuje své zkušenosti z exilu, emancipaci žen a jejích postavením ve společnosti. V posledním románu Baba Jaga snesla vejce otevřela téma moderního světa: stárnutí a smrti.