DOBROMIL KRUTIHLAV

Jízda amerických bojových vozidel pěchoty nazvaná oficiálně Dragoon Ride byla vnímána zbytkem těch, kdo se ještě umí dívat vlastníma očima, jako demonstrace síly Velkého bratra, jehož 120 „Panzer“ a více než 500 příslušníků „Waffen“ (tentokráte ne „SS“) projíždí cizí zemí, jako by byla jeho. Naopak mnohými užitečnými idioty byla vítána, nebo alespoň bagatelizována. A všem mediálně prezentována jako „Dragounská jízda“, cosi na způsob jízdy spanilé, odhodlané, hrdé. Koukněte na ně, na ty milé chlapíky!

Anglické slovo „dragoon“ nabízí podstatně více významů než jen jeden, navíc „zastaralý“ (označuje tedy kohosi jako příslušníka jízdního vojska, jízdního dragouna). A vlastně ani ne „podstatně více významů“, protože všechny jsou si velmi blízké a spojuje je jedno a totéž. Dejme prostor slovníku anglicko-českému (PC Translator 2007.10). Co význam, to perlička na dně, ale nikoli čisté lidské duše… Slovo ve svém slovesném významu znamená „násilně usměrňovat“, a „Panzers of USA“ představují demonstraci síly a odhodlání ji kdykoliv v zájmu USA nasadit. Třeba proti rebelujícím civilistům, házejícím na jejich hrdé bílé hvězdy rajčata nebo vajíčka. Co kdyby nějaký mírotvůrce neviděl padat shnilé ovoce, ale granáty?

Druhý význam jest „obsadit vojskem“ s poznámkou v závorce – „za trest“, což je milé upozornění na to, co by hloupé čecháčky za trest mohlo čekat. I když už se tak vlastně stalo. Důvod trestu? Opatření proti vysoké korupci, rasismu, Zemanovým výhružkám, Putinově propagandě, na ochranu demokracie a svobody etc. Dragoon dále znamená „přinutit násilím“ s poznámkou „přen.“. Ale co se přenáší? Asi cosi páchnoucího a krvavého z pachatele na potenciální oběť, protože zloděj vždycky nejhlasitěji křičí: Chyťte zloděje.

A další významy zcela jednoznačného slova? Všechny odkrývají „atlantické odhodlání“ znásilnit kohokoli a cokoli. Vůli ke svobodě (pro ukrajinské fašisty) a právům (militaristických gangů, vrahů v Sýrii, Jemenu, Ukrajině a na dalších místech planety). Dragoon znamená i „trestat vojskem“, „pronásledovat“ a „přinutit“; adjektivum dragooned pak vysvětluje slovník jako „přinucený“. A dragooning znamená „přinutí“ (nebyl by vhodnější překlad „přinucení“?).

A ještě dodáme poslední perličku na závěr: slovo „rozražeč“ slovník překládá jako dragoons tooth. Těch 120 Panzers dokáží rozrazit a rozemlít na kaši zástup lidí jako gigantická ozubená kola.

Ach té lásky, spanilosti, pravdy, atlantického odhodlání obsadit kohokoliv a vnutit mu vlastní, dokonce i podvodně překládaný jazyk… Jazyk dragounský, tedy jazyk přinucení.