ZDENĚK HRABICA

Při nesčetných loňských prosincových truchlivých připomenutích k 3. výročí úmrtí Václava Havla nejvíce zazářil při zádušní mši kardinál Duka, když od oltáře prohlásil: „Listopad 1989 nám seslal Bůh prostřednictvím Václava Havla.“

Jak daleká je cesta k jeho blahořečení, ukáže teprve čas. Podobný výrok je jistě nadlouho jediný a podle věrouky bychom ho měli všichni uctívat.

Vyslechli jste slovo boží!