EVA BRIXI

Tvá ústa rudá od polibků

Pták si už sedá na kolíbku

A kdosi žehná vřelosti

A život spěchá k radosti

Zakletý zázrak v ledu

Já roztát neumím

Ale falešně zpívat nedovedu

Posílám přání do dálky

Holubům dopisním

Navlékám na křídla obálek

Z šípků dnes korálky