MARTA FRANCOVÁ

For sale

Na prodej! křičí doba ze všech stran

vše se dá koupit nebo prodat

banka je božstvo, peníz světapán

na prodej byty, domy, díla generací

tvůj čas, tvá práce, život, který letí

a často neví kam, zbudou jen prázdné ruce

žijeme na jarmarku věcí jak na hromadě smetí

vše se dá koupit nebo prodat

tvůj úspěch, pád, výnosné exekuce

i dětské sny, jež vichr sráží v bláto

tvá bytost terčem palby marketingu

zlověstná alchymie přetváří bídu v zlato

měna - je různá, ale bez rozdílu

měna - se nemění, protože zná svou sílu

v lomozu frází myšlenka se ztrácí

a duch se chystá k cestě na kastraci

neprodejní se krčí hrdě v stínu světa

a vzpomínají tiše na Hamleta

anebo…?