Prosíme čtenáře, aby v případě, že posílají do redakce dopis poštou, psali adresu výhradně takto:

LUK

(Karel Sýs či jiné jméno)

Politických vězňů 9

110 00 Praha 1.

Tedy nikoli Obrys-Kmen, UČS, Futura či jméno na začátek. Dopis by nebyl doručen!