JAROSLAV VÁŇA

Když je člověk lékařem – internistou, neznamená to ještě, že musí neomylně vidět do nitra jiných lidí. Že se tam musí za každou cenu bezchybně orientovat a být schopen popsat procesy, které bývají ukryty pod rouškou nekonečného tajemna lidského těla i duše. A přece se tak někdy stane. Důležité je, že právě v poezii. Jsem rád, že se podařilo takového člověka najít v poměrně malém šternberském regionu.

Dobroslava Provazníková-Vydomusová vydala v Edici X Svobody 860, Pečky svou další sbírku básní, které dala přiléhavé jméno – KATEDRÁLA V NÁS.

V téměř stovce básní jde o hluboký ponor profesí internistky do oblasti neskutečně bohatého lidského ducha, nahlíženého téměř z Vesmíru, jak právě v takto nazvané básni uvádí a „marně se vzpíná, aby mu cíl na konci cesty byl náhle odměnou“.

Sbírka je sycena hlubokou křesťanskou vírou a všeobjímající láskou, před níž „klečí na kolenou. / V pokoře. / V naději, že její ruce / nás v náruč její zvednou.“

Dobroslava Provazníková rozená Vydomusová se narodila v Olomouci-Lošově v roce 1933, studovala na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a literární činnosti se začala věnovat ve svých patnácti létech. V roce 2012 vydalo Nakladatelství X výbor z jejího celoživotního díla a hned v dalším roce vychází Kosmické záření.

Všechny její sbírky jsou poznamenány opravdovým sociálním cítěním, ponorem do nejhlubších oblastí ženského citu a touhou po lepším světě.

Autorka se v letošním roce stala čerstvou členkou Unie českých spisovatelů a my, její vděční čtenáři, doufáme, že výsledkem její pracovitost bude další kniha, kterou nás opět potěší.