JOSEF ZLOMEK

Epigram, krátká báseň vyjadřující úsečně a vtipně vážnou myšlenku, vznikl už ve starém Římě před více než dvěma tisíci lety a jeho zakladatelem byl Martialis. Břitkým satirikem byl také Voltaire, z českých epigramatiků připomeňme alespoň Karla Havlíčka Borovského.

Mnozí čtenáři se zprvu divili, kde se mezi satiriky, epigramatiky objevil Jiří Stano, prozaik, dramatik, reportér a fejetonista, zejména Rudého práva, v kterém působil v letech 1955–1989. Vždyť Ostravské povídky, Evropou proti větru či Křížová cesta tři Františkánů jsou veskrze vážná díla.

Obeznámíme-li se však pečlivě s knižními pracemi tohoto autora, zjistíme, že třeba v jeho fejetonech Jací jsme (1975) humor a satira rozhodně nechybějí. Po listopadovém převratu jako by se jeho satiře otevřela stavidla. Satirické verše a epigramy začal tisknout nejprve v Naší pravdě a Haló novinách, pak v Obrysu-Kmeni a nyní v LUKu. Nu a začaly vycházet i knižně.

Po knihách epigramů Nejsme jako oni (1996), Občánku, a co teď (1998), Už je to tady (1999) a Knížce bez názvu (2012) vychází jeho další, pátá, HEJ, VY TAM NAHOŘE (Futura).

Čtenář knihou listuje, začte se, začne se usmívat, pochechtávat, ale také se zamýšlí nad lidskými špatnostmi verši kritizovanými – mazaností, vykutáleností, nadutostí, samolibostí, mstivostí, zlomyslností, chamtivostí, které si Jiří Stano bere na mušku.

Do řad českých elit,

nacpal se kdejaký prevít.

Stačí mít dobrého bráchu,

k tomu horu prachů!

Nebo:

Sametové lobby,

revoluci zdobí.

Nesmíš však být měkký

v boji o výnosné fleky.

Dobrý satirik, epigramatik ví, že nemůže svými verši zcela vymýtit všechno to zlo, všechny neduhy společnosti:

Kolikrát se ptám sám sebe,

jaký smysl má můj epigram?

To když hněv a bolest dosahují nebe,

nechci být v prázdnotě sám.

Mezi všemi slovy, jež drtí náš vět,

rád bych, aby moje vyznání,

několik sršatých veršíků a vět,

dovedlo rozptýlit beznaděj a splnit poslání.

A to se Jiřímu Stanovi daří. Tak ať píše další epigramy, které alespoň trochu pomohou napravovat špatnosti tohoto světa, této nemocné společnosti, a vrátí těm slušným naději.

Knížku Hej, vy tam nahoře si můžete koupit nebo objednat ve Futuře za 130 Kč