JANA VACKOVÁ

Píšeme si

Jako příjemná sprcha na můj rozžhavený mozek zapůsobila koncem července e-mailová pochvala na můj článek Propagujte Komenského (OK 17. 3. 2007). A už jsem v Praze, už listuji v archivu textů a už se dělím o poctu s redakcí OK, nyní LUK. Kanadský profesor řeckého původu, absolvent Karlovy univerzity, profesor Jean Caravolas, známý jako »komenomaniak«, píše: »Teprve včera (tj. 26. 7. 2014) jsem objevil v internetu Tvůj článek Propagujte Komenského. Četl jsem ho s nesmírným zájmem a upřímnou radostí. Konečně! První český hlas, který mluví o mé osobě a o mé práci s pochopením, objektivně a laskavě. Děkuji Ti, Jano.«

Pro mou informaci přidává další zprávy, např. o uskutečnění také druhého snu: napsat knihu o složitém vývoji vztahu Francouzů ke Komenskému a jeho dílu, od r. 1631, kdy vyšla Brána jazyků otevřená do dnešního dne. Kniha se už tiskne v Ženevě. Vydává ji známý pařížský vydavatel Champion a vyjde koncem letošního roku, atd.

V Ženevě realizovali (2005) také první uskutečněný Caravolasův sen – francouzský překlad Nejnovější metody jazyků J. A. Komenského (latinsky v Lešně, 1648). O překladu knihy do světového jazyka přednášel prof. Caravolas na setkání komeniologů ve Filozofickém ústavu AV ČR a na dalších setkáních jinde ve světě, zdůrazňoval význam »knihy mimořádné myšlenkové hloubky, knihy vynikající jasností a přesností výkladu a v tisícileté historii vyučování jazyků neuvěřitelně dodnes podstatné ve srovnání s tím, co se dnes vydává za nové, jakoby revoluční.« Panu Caravolasovi bylo nabídnuto vydání Metody i v angličtině, ale zatím prý nejsou peníze. Zatím mají zelenou všelijaké jakoby revoluce, zatímco Komenského kniha je o podstatě jazyka, o významu komunikace pro rozvoj ve všech odvětvích, o metodě ve vzdělávání, která má vést k správnému řízení věcí ve školách, v obcích, všude!!!