IVO FENCL

3. 10. 2015 zemřel Lubomír Lipský. Za veškeré filmy s ním vzpomenu Šest medvědů s Cibulkou (1972, režie Oldřich Lipský). Ano, jistě. Nejlepší českou komedií byl vyhlášen snímek Marie Poledňákové S tebou mě baví svět (1982), ale pro mě stejně hraje prim příběh cirkusového klauna Cibulky. Je nostalgií po dětství, ale právě i bravurou Lubomíra Lipského (*19. 4. 1923 v Pelhřimově); už takřka padesátiletý byl v nejlepší formě a doplnilo jej povícero záruk. A to? Vynikající scénář Miloše Macourka (jen 85 minut má spád). Hudba Vlastimila Hály, který jednou užil i Mozartovy ukolébavky, což pak inspirovalo Brdečku k jejímu využití v (také Lipského) filmu Adéla ještě nevečeřela (1977). Obsazení: Sovák (ředitel školy), Kopecký a Libíček (ředitelé cirků), Filipovský (cholerický inspektor). U něj si, pravda, všimneme jisté šarže, neboť parafrázuje (svého vlastního) Bretschneidra z hospody U kalicha z filmu Dobrý voják Švejk. Ale postřehy si pro změnu nezaznamenával na manžetu, nýbrž do notesu. Například: „Uklízečka lže, jako když tiskne.“ „Školník je nebezpečný šílenec.“ Atp.

JAROSLAVA DVOŘÁKOVÁ

Boj proti lidské přízemnosti a obhroublosti nikdy nemůžeme vyhrát.

Ale nikdy nesmíme tento boj vzdát.

Jan Werich

 

ZTOHOVEN je česká diverzně-umělecká skupina, zabývající se undergroundem, performancí, reklamou, mediálním objektem. Skupina má dosud dvacet až sto členů, kteří vystupují pod svými „uměleckými“ jmény.

KAREL SÝS

Kdo obdivoval předchozí Hitlerovu monografii Iana Kershawa (česky 2004), bude po přečtení knihy KONEC (Německo 1944-45) přinejmenším rozčarován. (Vydalo nakladatelství JOTA, Brno.)

Představovat znova (a znova) Vlastislava Tomana je možná tak trochu nošením dříví do lesa; nevím. Už než mu položím první otázku, vím, že je nadále aktivní. Ne-li veleaktivní.

Unie českých spisovatelů zve své členy na valnou hromadu v sobotu 14. listopadu 2015 v 10 hodin v Praze 1, ul. Politických vězňů 9, 3. patro, místnost č. 153. V souvislosti s Novým občanským zákoníkem je nutné schválit nové stanovy a zvolit předsednictvo.

Současně UČS srdečně zve své členy i příznivce na slavnostní vyhlášení Cen UČS za rok 2015. Předání cen se uskuteční téhož dne ve stejných prostorách v 11 hodin.

PAVOL JANÍK

V súvislosti s Cenou fair play MUDr. Ivana Chodáka, ktorú od roku 1994 pravidelne udeľuje Slovenský futbalový zväz v Dolnom Kubíne, som už neraz písal o duchovnej kultúre telesnej kultúry. Pravda je, že etické hodnoty džentlmenstva, ktoré symbolizuje práve Chodákov humanistický odkaz, dnes naliehavo potrebuje nielen šport, ale celý kultúrny a spoločenský život.

JAKUB STEIN

Také pánové Roubíček a Kohn sledují internetové Novinky cz, které občas publikují zprávy, které se v rozhlase a televizi sotva mihnou a o nichž tištěná média víc mlčí, než píší. A kde jinde než v kavárně Louvru to pak probírají.

MILAN BLAHYNKA

Na Slovensku jsme 11. září ztratili věrného a obětavého přítele; byl jím už od padesátých let absolvent bratislavské Učitelské akademie Pavol Kameník (nar. 2. 7. 1925), syn z rodiny ševce, která před první světovou válkou pracovala v Budapešti a ve Vídni (otec i v Americe) a od roku 1927 žila v Piešťanech. Po učitelských letech a prezenční vojenské službě se Kameník stal literárním redaktorem pražského Našeho vojska (1951-1955), pak pracoval v kulturní rubrice bratislavské Pravdy a v letech 1960-1963 se zas octl v Praze jako aspirant Institutu společenských věd, kde postgraduální studium dovršil prací o životě a díle Rudolfa Jašíka. Pak už žil trvale na Slovensku, obhájil kandidátskou práci a zakotvil v Bratislavě jako redaktor slovenské části redakce Nové mysli, pak pracoval v televizi, kde vybudoval oddělení pro výzkum diváka, v institucích hromadných komunikací a nakonec v Novinářském studijním ústavu.

MARTIN KUČERA

Je to divné. Umíralo se vždycky, a bylo to přirozené. Jedni odcházeli a přicházeli noví. Míním teď kulturní osobnosti, lidi mimořádného tvůrčího potenciálu v jakémkoli oboru. Zhruba v posledním dvacetiletí se situace radikálně změnila. Umírá se bez náhrady, osobnosti jaksi došly či docházejí. Vnímavým lidem se vylidňuje jejich svět. Zůstávají sami v mrtvém prostoru, kde se vraždí, migruje, kšeftuje a ničí. A nejen u nás, v celém starém světě je to podobné.

FRANTIŠEK MRÁZ

Vítězstvím v bitvě o Berlín Rudá armáda dovršila porážku německého fašismu v druhé světové válce. Hrdinství vojáků Rudé armády i velké oběti obyvatelstva Sovětského svazu v boji proti německému fašismu ocenili u příležitosti 70. výročí ukončení druhé světové války představitelé všech válčících stran.

chý

Skromný dotaz

Mise k dialogu určené,

napětí vždy zvolní,

proč mise námi placené,

jsou vždy v plné polní?

STANISLAV ZEMAN

Manuál postavy z obrazovky

Koho chleba jíš

toho slova žvýkej