KAREL SÝS

Státy se prý udržují idejemi, z nichž vznikly.

Ale jistý bývalý rozvědčík, namočený do převratu 89, mi sdělil jakožto novináři:

„Jeden vysoce postavený polistopadový činitel mi řekl: Jsou prostě věci v základech států, o kterých se musí mlčet navždy, bez ohledu na to, jak se střídají režimy. A v tom je ta potíž.“

KAREL KLUZ

Marjorie Cohnová je americká advokátka.Přednáší mezinárodní humanitární a trestní právo. Byla i předsedkyní Národní asociace advokátů (National Lawyers Guild). Nyní vydala knihu Bezpilotní letouny a cílené vraždění: legální, morální a geopolitické otázky (Drones and Targeted Killing: Legal, Moral and Geopolitical Issues).

Publicista a spisovatel Ron Jacobs napsal ke knize recenzi nazvanou Vražedný národ (Assassination Nation).

MILAN KOHOUT

V závěru loňského roku vydalo nakladatelství Broken Books přepis diskuse Noama Chomského s Andre Vltchkem ZÁPADNÍ TERORISMUS.

Prvně jmenovaného asi netřeba představovat. K Vltchkovi ale dodejme, že je investigativním žurnalistou, který se orientuje zejména na válečné konflikty a na základě svých pobytů v různých koutech světa představuje globální politické dění coby projev západní hegemonie. K Chomskému vždy cítil obdiv, nechtěl ho však následovat, spíš doplňovat. A tak se vydává „shromažďovat důkazy z bojových zón“ v Kongu, Rwandě, Ugandě, Egyptě, Palestině, Indonésii, Oceánii a na dalších místech. V praktické rovině tak odhaluje západní dezinformace zaměřené na země, které se odmítají podřídit diktátu Západu, a oslavující národy, které buď zneužívají své sousedy ve jménu západních zájmů, nebo drancují vlastní zbídačené obyvatelstvo.

VÁCLAV PELCMAN

Jsem na pochybách, zda má opodstatnění zamyšlení nad literárním dílem amerického spisovatele Ed McBaina, když je již téměř deset let po smrti (6. 7. 2005). Tento velmi talentovaný autor, jehož díla se počítají na desítky titulů (asi 130 ks) a na miliony vydaných výtisků (napsaných pod sedmi různými pseudonymy), se narodil jako Salvatore Lombino 15. 10. 1926.

BLANKA BAJČÍKOVÁ

Z pohádek jsem dosud nevyrostla. Dávám jim přednost před jakýmkoli jiným televizním či rozhlasovým pořadem, a to nejen v čase vánočním, ale i v jinou roční dobu – pokud mě tedy nevyláká ven sluníčko nebo zajímavá akce mimo domov. Mám ráda nejen pohádky natočené za socialismu, ale i ty polistopadové. Většina pohádek fandí chudým a neurozeným, kteří se dobydou a zaslouží své štěstí.

ZDENĚK HRABICA

Než čas oponou trhnul 17. listopadu 1989, když zrovna na některé z budoucích vyvolených mocní neuvalili vazbu, přišel za mnou skvělý a talentovaný mladý redakční fotoreportér Světa v obrazech, abych se s ním zúčastnil soukromého eldoráda skupiny disidentů s kulturní vložkou.

MILAN DUBSKÝ

Hlavní pilíře informačních zdrojů, které mají přinášet zprávy o událostech, o tom, co se u nás i ve světě stalo a co je důležité, jsou zatlačovány bulvárem.

JIŘÍ KNOPP

Já vím, už jen ten titulek vás může odradit.

Mnozí z vás si řeknou – co se nám to ten pisálek snaží vsugerovat? Copak se druhá světová válka odehrávala také v tom stalinském rudém slepenci, kde neměli lidé chleba, pušky, děla, natož tanky nebo letadla? To vypravujte třeba támhle těm holubům, co nestydatě pokrývají svými přebytky barokní, gotické či rokokové střechy chrámů a kostelů.

ZDENĚK HRABICA

Každé setkání s nejvýznamnějším českým operním pěvcem současnosti, s basbarytonistou Adamem Plachetkou a s jeho uměním, je pro odborníka, stejně jako i pro laika balzámem na duši. Ve mně navíc vyvolává úžasný pocit hrdosti na českou hudbu a na její slávu doma i za hranicemi. Kolik píle ve spojení s talentem odevzdává tento i zjevem sympatický pěvec po uplynulé desetiletí posluchačům po celém světě.

VÁCLAV JUMR

Koaliční

Církev se sápe po kultuře,

za nečasů se jí nedařilo,

a teď má být prý ještě hůře,

toť velkolepé koaliční dílo.

nasprejovaná na stěně nádraží v Háji ve Slezsku

Jako černé labutě

žijeme svůj život!