MILAN DUBSKÝ

Hlavní pilíře informačních zdrojů, které mají přinášet zprávy o událostech, o tom, co se u nás i ve světě stalo a co je důležité, jsou zatlačovány bulvárem.

Ten přináší malichernosti (marginálie), krátká větná sdělení a fotografie. A protože to jsou malichernosti, tak i písmo, kresby a fotky jsou zvětšené někdy téměř až na celou stranu.

Ne že by se ty události nestaly a neexistovaly, ale ve srovnání s ostatními ději a skutečnostmi ve společnosti nebo její většině jsou malicherné a pominutelné. Zvlášť v tom vyniká TV Nova, deníky Blesk, AHA a celá řada dalších týdeníků a plátků.

Nejsou samy. Na této platformě často přistává i ČT 1, TV Prima, vychvalující se Radiožurnál i další TV a soukromá radia.

Tato forma zpravodajství zvyšuje sledovanost a poslechovost. Otupuje však informační náboj, který má být pro zpravodajství tím hlavním. Konzumenti těchto novin a pořadů nepotřebují příliš přemýšlet, srovnávat a hodnotit.

Pak není jednoduché vytvořit si vlastní názor na dění doma i za našimi horami.

Nemá to vyznít jako zlostná kritika těchto forem žurnalistiky a zpravodajství. Bulvár do tohoto sektoru patří, ale dostává se do nedobré převahy. Novináři, zpravodajci, publicisté a další autoři by měli více rozlišovat mezi tím, co je důležité, podstatné, od nepodstatného, od vaty a prázdnoty. Od toho, co nemá význam a vliv na život, vzdělávání, informovanost a jednání většiny společnosti. Plnit takové poslání je náročné, protože svět a život v něm, události a děje jsou složité. Zprávy se na nás valí jako obrovské tsunami s přesilou a často i ničivostí našich někdy jednoduchých představ o světě.

Jakou nosí podprdu kdejaká celebrita nebo ji vůbec nenosí, zda vůbec má spodní prádlo, jak daleko jí vyskakuje ňadro z výstřihu, s kým se vyspala, s kým podvedla manžela je zajímavé, pikantní a čtivé, ale má hodnotu babských drbů. Není to však podstatné a důležité. Mělo by to být někde na dalších stranách, menší než zprávy a sdělení, která jsou skutečně důležitá.

Pak se lze nadít, že budou občané přísnější a náročnější k politikům, poslancům, státní byrokracii. Budou vyžadovat pravdu a ne dlouhé plky na předvolebních a slavnostních shromážděních.