MARTA FRANCOVÁ

Z obou stran trati do Vysočan

cení zuby střepů

okna zchátralých továren

jak tlamy žraloků

na zchátralý svět

železná pata trhu drtí Zem,

až cedí krev

zní velká slova z tribun

a z dáli tanků řev

jen stále vpřed!

v tavírnách krve

ďábel míchá zlato

žluté, černé i bílé

ve smrtící jed

vyzáblé děti tiše umírají

na dohled vrtných věží,

jež dračí modlu střeží

žebráci klečí v blátě

s hlavou sraženou

až na dno bytí –

chcípáš tu jako pes,

jejž nikdo nechce

ani na pokusy,

a rudý měsíc svítí

na favely a slumy,

průmyslové zóny,

kde tmavooké ženy

nad šicími stroji

se sklánějí

jak mrtvé květy –

ne Bůh, dnes člověk

byl ukřižován