X

Tak jsem se dověděl, že určité kosmické proudy, které se spojují přímo s lidskými mozky, ovlivňují narození géniů. Dokonce už víme, v jakých letech v posledních třech čtyřech dekádách se tyto davy géniů, většinou hudebních skladatelů, matematiků, jak jinak, rodí, kdy z kosmu proudí ona kreativní energie.

Asi mám smůlu, ale ve svém okolí jsem nenašel nikoho, kdo by se v těchto osudových rocích narodil. To je ona elita, která zaplaví Zemi, vybuduje tu novou civilizaci, která se jistojistě vyhne všem problémům a snad dokonce poruší onen cyklus, o němž někteří historikové a archeologové – snad se také narodili v těch šťastných letech – píšou jako o zákonitosti – na příkladu svých výzkumů starověkých despocií.

Problém je, co s těmi, kteří nemají to štěstí a jež ony kosmické proudy nezasáhly. Co s nimi? Nebudu spekulovat, nemuselo by to dobře dopadnout. Teorie elit, vyvolené osobnosti národní mesianismus, eugenika ovládají dnes svět, stejně jako kdysi. Mnoho věcí tomu nahrává. Dosud lidstvo žilo alespoň teoreticky, i když praxe to nejednou vyvracela, na pevném základě, který předpokládal, že elity jsou, ale že jsou předurčeny vést ty méně schopné a šťastné, ukazovat cestu, stanovovat normy soužití, kultivovat, tedy zjemňovat, vést k naplňování etických ideálů, dokonce někteří dnes tvrdí, že to našim předkům kdysi předaly jiné civilizace z vesmíru; tak je to ostatně zafixováno i na některých starověkých malbách – a jak to bylo s desaterem, víme.

I když s tím mnozí nesouhlasí, návraty k člověku, renesance, baroko a osvícenství – jakkoli stojící někdy proti sobě – v tom pokračovaly, i když praxe jejich uplatňování tomu příliš neodpovídala, ale to je u člověka běžné. Vzdělanost, kultura, učení udělá lidi lepšími, elity budou ostatní vzdělávat, ukazovat cestu, většinou s Bohem nebo aspoň s něčím, co nás přesahuje – nebo bez Boha.

Jak bude tato cesta v naší posthumánní společnosti pokračovat? Vrátíme se k Bohu, budeme méně sebevědomí, budeme pokornější, nebo naopak? Budeme my sami Bohem nebo bohy? Budeme se slovy o lásce k přírodě měnit její zákony? Takové pokusy už tu v minulosti byly. Dívám se do očí těch dnešních mladých, hledaje tam odpovědi. Nevím, kdo z nich se narodil v těch šťastných rocích, kdy neznámé kosmické proudy rozdávaly genialitu, ale vím, kteří to asi nebyli.

Spíše však hledám odpovědi na otázky, které se ani neodvažuji položit. Asi bych byl směšný. Něco si člověk musí nechat pro sebe a mlčení má svou důstojnost.