STANISLAV KÁBELE

Petřínská rozhledna se má,

je obdivem staletí zlacená,

pařížský šarm a noblesa,

v roli vrátné teď v Praze,

Vyvoleným otevírá nebesa.

Vždyť právě tam, její sláva

hvězd se dotýkati má!

Okouzlení návštěvníci

často kroutí hlavou,

co nového pod čepicí

chystá město nad Vltavou?

Mariánský sloup - sem,

pomník osvoboditele Prahy - tam,

národní hrdinové do stínu,

Habsburkové na scénu!

Co, páni radní, co bude dál?

I já zdvořile se ptám!

Odpověď nedostanu,

tak radu vám dám:

Vězte, jen z dálky a výšky,

se hřbitovy zneuctěných,

mohou jevit toliko vám,

jak rajské zahrady