JAN ALCHYMISTA

Neuměl lhát

Neuměl křivě přísahat

Neuměl krást

Neuměl klásti past

Neuměl tunelovat

Neuměl tu tancovat

Jak se píská

Neuměl žádné podrazy

A z toho ovšem vychází

Že se nijak zvlášť neměl

Anebo naopak měl?