PAVOL JANÍK

Po štrnástich úspešných knižných publikáciách niekdajší veľvyslanec vo Washingtone (USA) a v New Yorku (OSN) Stanislav Suja prichádza s impozantným dielom BEZ FRAKU A SMOKINGU s podtitulom Od vznešeného ke směšnému… vzpomínky, příhody, kuriozity (OREGO, Praha 2020).

Skúsený autor a diplomat verejnosti ponúka významné postrehy a pozoruhodné skutočnosti prostredníctvom viacerých literárnych a publicistických foriem, ako aj fotografických dokumentov. Na takmer 600-stranovej knihe sa okrem neho podieľal okruh spoluautorov s vlastnými poznatkami z oblasti medzinárodných vzťahov. Texty v češtine redigovala Olga Malá a príspevky v slovenčine Lívia Gábrišová.

Rozpätie a hĺbku objemnej publikácie, tematickú a žánrovú rozmanitosť výstižne charakterizuje telegrafický prehľad obsahu: Fragment (báseň – Pavol Janík); Úvodní zamyšlení (Stanislav Suja); Neplánovaná audience u Andropova ( Zdeněk Hrabica); Ceaucescove vývrtky v Prahe (František Kán); Smysl pro humor a charisma v politice (Josef Skála); Čína volá! Volá Čína! (Zdeněk Hrabica); Najlepšia slovenská speváčka (Pavol Janík); V púšti nad modrými baretmi (Ján Repa); Kamarádství s Něžným barbarem (Zdeněk Hrabica); Exotický diplomat z valalu (Pavol Janík); Neľahké poslanie v službe vlasti (František Kán); Stretnutia s nezabudnuteľnými ľuďmi (Lívia Gábrišová); Čas letí, vzpomínky zůstávají (František Mareš); S ministrom obrany v Amerike (Peter Barták); Diplomatem v Číně (Bořivoj Čuda); Ako sa ten život zamotáva (Jarmila Repová); Kdo rád bije na válečné zvony (Zdeněk Štorek); Z pamätí iného profesionála ( Rudolf Hromádka); Vzpomínání na tři etapy (Jiří Vaněk); O vážnych veciach bez škrupúľ (Ján Haviar); Bratovražedná vojna (Pavol Janík); Ta naše je nejlepší... (Stanislav Suja); Príhody aj bez vyžehlených nohavíc ( Pavel Fábry); Vydržet do konce! (Jan Vaverka); Príbehy zbavené protokolu (Ján Fekete); Rodný kraj a pouta v něm (František Mareš); Diplomacia a spravodajské služby (Pavol Janík); Poslední koloniální impérium (Stanislav Suja); Spomienky, ktoré nevyblednú (Ondrej Kuňak); Malé vyznanie (Katarína Sidorová); Zaváté šlépěje (Zdeněk Hrabica); Kto, kde a kedy začal druhú svetovú vojnu (Pavol Janík); Předposlední zvonění (Karel Sýs); V levovej jame vo Viedni (Juraj Sidor); Srpen 1968 a Listopad 1989 (Stanislav Suja); Objektívne fakty a subjektívne interpretácie (Pavol Janík); Zamyšlení nadčasové (Josef Skála); Úvaha k 30. výročiu Novembra 1989 (Alojz Lorenc); Státníci na známce jako řehole (Zdeněk Hrabica); Obrazová část; Sonet (báseň – Pavol Janík).

Každý inteligentný český i slovenský čitateľ by sa mal oboznámiť s naliehavým posolstvom knihy – najmä v čase, keď sa v celosvetovom meradle najvplyvnejšie kruhy horúčkovito usilujú o revíziu dejín, pričom využívajú všetky dostupné prostriedky na ovplyvňovanie verejnej mienky.

Publikácia poskytuje vnímateľom unikátne svedectvá, reflektuje kľúčové okamihy spoločenského vývoja, analyzuje dôležité udalosti a predvída možné scenáre budúcnosti, pričom sa pohybuje nielen po najvyšších priečkach geopolitických gravitačných polí, ale aj v rovine osobných vzťahov a životných situácií, v ktorých ľudia uplatňujú svoje intelektuálne predpoklady, racionálny prístup, duchaplnosť a vynachádzavosť.