MARINA CEJANO

Uzavření v kruhu posledních sto let

tam sahá má paměť

prodloužená vzpomínkami

dvou generací

Hloupá liška

co se točí za svým chvostem

v představách o chutné večeři

 

Odkud a kam jdeme?

 

Stádo bez pastýře se žene k propasti

strážní psi jej nadhánějí na cestu

ke skalním hlubinám

Za jedno století

už čtvrtý pohled na dno

běžíme do nového věku

tisíce ovcí a několik psů

slyšet jenom štěkání

jinak kolem ticho