ALEXANDR ROZENBAUM

Mě určitě nestrčej do lochu,

eráre kapku si vodpočiň!

Jak můžu vodejít do lochu,

když ve vlastním vězení spím!

 

Já jsem svůj vlastní arest,

vodtuď má duše neuteče.

Proč by mě teda drželi

vestoje, vsedě, vkleče?

 

Sám sebe mučím vo chlebu a vodě,

sám sobě neuteču.

Nikde nebudu na svobodě,

ať mrznu nebo se peču.

 

Mý srdce v noci bije vo mříže,

vo žebra vokousaná ve dne.

Dveře čučej jen na krchov

a mukl touhou bledne.

 

Ať vyhraje horko nebo mráz,

burlaci zase vstanou.

I za ně šeptám vokoralým hlasem:

Mě do lochu nikdy nedostanou!

 

Přeložil KAREL SÝS