IVO ODEHNAL

Výmlat (české) poezie

Do společenské stodoly navezeny fůry obilí

Snopy slov vrhány do chřtánu mlátičky

Kožené transmise mlaskají

stroj kňučí – slova jsou oddělována od plev

Třasadlo cloumá omlatky

Sítem propadají zrníčka veršů…

 

Ty moje tmy a ta ticha

Zjistil jsem že ticho neztrácí paměť neboť má uši navrch hlavy

Je-li ovšem tma přivřena a těžce dýchá – ticho mlčí

Někdy já sám ve tmě jásám

Zdá se mi že plaché ticho je plné naděje

neboť osiřelá krása rozkvétá mlčením

V přiměřeném čase bezradnosti

tma se sama do sebe zavrtává jako tesknící červotoči

Během cvalu života se tmě udělují trestné minuty za bezcitná hákování

Poezie tmy občas trpí malátností

Buďme však rádi

že poezie a tma dokáží procházet zdmi…

 

Napouštění

Sám sebe vzduch dýchá?

Voda pije sama sebe?

I oheň hoří

sám sebou

V pandořině skříni

je to tak zařízeno

Dokud mne neopustí síly

srdcem otevírám žíly

 

Soví den

Když plevelná pole

pálí žáha

od tetřevích fortní

šibují pole k vlastním břehům

kopcovité hudby

 

Může sova v saku páchnout?

V moučnici pouště

šílí tma

Závěj zlámána

Za velkého mluvení

ani peří nedoufá

Mlčím jazykem

ze samotných plic

 

Přepustky

Jedinečná hospoda U Husinců

Léto létu

krade hroby

Tabák hladí

slámu vůní

hadí šum s ní koketuje

V křovinách prázdna

horečka vodu rozkašlává

až spásným krtčincům

nabíhají krky

Hlína směřuje k uplivané krajině

Nikdo neví kdy bitka začne

Jabloně se dvorem plíží

záludně

a krvelačně

 

Úl

Úl ovsem nacpaný zvesela se rozeržál

Krev luny stéká ze stromů

Loď medového večera

soumrakem slepena

Nad polem

tichem srolovány buchty hvězd

Chrámem močálu

nese se žabí chorál

rozemletých přání

Les má prsty z bronzového bláta

Vše čirá marnost

Poprvé

bez krve

 

Vodní hláska

Na počátku rybí obec

Poté stesk

z vůle vod

Luční okna vodou zkosena

Mám oči jinde

V patách mi duní parní počasí

ale žádné otázky

Na vodním drátě

kolébána

všemocnost žalu

Divná mana

 

Popel léta

Jedu ospalou horou

Na mastné bradě mám mastný plamínek

a v kapse proroka

spářeného s dýmy

Kostel pohánějí /konvertité/ beduíni

Na kopcích schnou ztuhlé hlavy ženců

Z medového obzoru

trčí kinžál šílené zahrady

Zbičovaná žebřinová lýtka

zkosila

zapadlé sluneční stvoly

I vykrvácení beránci odtáhli pustinami

 

Nakonec

snop hříchu

stulil se

mezi dřevěné zuby večera

takže hrbatá noc

vypasená peřím hvězd

začala mlhou pokojně kojit krajinu

 

Psi zatím

počmárali hesly

celou dědinu

 

Změna zazděna sladkostí

Na strakaté brázdy

usedá chmýří

Vyčmuchá vlčák paměti

telátko v křoví?

Mám šmírovat koloběh nirván?

Vodomilové čechrají kamení

a slaví křest dýmů

Tráva si sešívá kůži

a starou kostelní zdí

slézají povadlé stíny

Jsem rád že rajský sad

hlídá voňavé zvíře

Ta šelma ze zahrad…

 

Mýtus

/V dávných chalupách

se ráno rodil chléb /

Maminčina kopist budila v díži ospalý kvásek

Těsto v okřínkách rostlo

Těhotné bochníky zajížděly do pece

Byl jsem svědkem tajemství

Voňavý dar trůnil na stole

/Před ukrojením žehnán

upadlý na zem - líbán… /

Domácí pece postupně pustly

Nastal čas kupovaného chleba…

 

Zpopelňování

Valašské léto pelichá…

 

Jako naschvál mi ustlali

v kamenném peří

Léto umí lhát

Gumové plevy mu trčí z huby

Les v krmítku škube okem

Doutnám v lánu

otlačený žízní

Něco se děje v mé mosazné duši

Večer v kuchyňské zástěře

otvírá dveře tmě

takže jí oko nabobtnává

Proč noc láme nehty kamínkům?

V rajském krmítku

oddechuji

létem olizován

Kosti mám bez nervů

radost ze dřeva

vlasy hliněné…