IVAN FONTANA

Oheň lásky

Když vítr rozfoukává oheň tvé lásky,

nezapírej ji. Láska zachvátí tě

nebo zarmoutí.

 

Lásku neodkládej ani o den ani o hodinu!

Nejsi žádný Golem s vloženým šémem,

ale bytostí se srdcem.

 

Nepleť si lásku s davem.

Láska je lehká a dlouho leží v duši

jako závoj ranní mlhy.

 

Vítr ji přináší a odnáší, taková je láska.

Láska je plachá jako srna

a pevná jako pluchy špaldy.

 

Za pět minut dvanáct

Za pět minut dvanáct. Vše co konáme,

konáme ve svůj prospěch. Qui bono.

Není možné odhadnout cestu,

směrů a trendů je víc než dost.

 

Křižovatky jsou hyfy pro ty, kteří volí směry.

Uprostřed cesty leží křížek, dvě větvičky

a pár žlutých listů. Kloboučky klouzků.

Cesta na Golgotu je v zimě uzavřena.

 

Křižovatky jsou kříže, z nichž svařeny

byly mříže. Cesta na Golgotu je jimi

dlážděna. Cesta na Golgotu je strmá.

 

Na křižovatce svítí červená. Proboha

zastav se, i sladké ovoce má stopku

projdi se po zebře.

 

Pečetě a punce

Svět klenotů chráníme před plagiáty,

před znehodnocením,

před uhranutím očima nenasytných

a chamtivých.

Sem tam i nějaká straka je ocení.

 

Žíly v Kutné Hoře jsou jako provazy stříbra.

Starosta královského města

má vlasy děda Vševěda.

s platinovou sponkou.

 

Jízda na saních

Jízdu na saních otáčíme u Svaté trojice

a pak jedeme stále z kopce

až k prvním domkům.

 

Letos mají chalupy bílé čepice.

Z komínů kouří dlouhé šály.

Nový obraz se láme na zamrzlém rybníčku

jako paprsky slunce zlomené ve vitráži 

okna zimní katedrály.

 

Marnivá báseň

Marnivá báseň nedá pokoj a stále se krášlí.

Chtěla by mít prsten královský,

náhrdelník obrovský a hodinky z platiny.

Není zralá a básník ji do světa nepouští.

 

Neumí ani slovo německy, je němá,

vždyť by se ve světě ztratila.

Anglické How do you do v Oxfordu

ani v Cambridgi nestačí.

 

Leda že by byla dlouhou lodí nebo aspoň

boční kaplí ve Westminstru.

Svatá je dost, ale vstoupit na cestu řeholní?

K hlavnímu oltáři nosí lilie a kupuje odpustky.

 

Padáčky

Básně jsou bílé padáčky pampelišek.

Padají kolem volným pádem. Často letí

v roji. Někdy se naopak vznáší

a odplouvají v proudech větru.

Kritiku těžce nesou.

 

Vítr je občas přenese k Alence z říše divů

ta přebývá v Christi College v Oxfordu.

Básně jsou staré pohádky a báje

s dračími křídly.

 

Básně jsou spadlé hvězdy, meteority,

tektity a vltavíny, které na zemi ještě hoří.

V okamžiku když letí, přej si něco, přej si

cokoli, ale básní se proboha nedotýkej!

 

Účtenka

Účtenka za básně:

Tisíckrát slovo láska (účtováno podle

Ottova slovníku).

Třistakrát nenávist (podle ceníku

poslední války).

Stokrát přátelství (podle klubu přátel poezie).

Třináctkrát pohřeb, včetně smutečních

oznámení, řečí, proslovů

a polštářku pod hlavu.

A konečně sedm ran lískovkou

(honorář básníkovi).

 

Suma sumárum za nedělní básně

(ty jsou parádní a rýmují se).

Na všední básně nemám stvrzenku.

Nestály by za to.

 

Žlutá pole

Zvlněná pole podhůří Krkonoš

vlají ve smutné krajině.

Pšenice vymetá pískové komíny,

bramborové natě dohořívají.

Zhrzené lásky končí na klíně.

 

Vincent van Gogh viděl barevný vítr.

Některé jeho obrazy jsou soukolím

pastózních kruhů, linkou a křivkami.

Sluneční ruka v azbestové rukavici

během dne osahává slunečnici.