STANISLAV KÁBELE

Anti viry

Bohatý proti chudému od nepaměti stojí,

jeden o majetek, druhý o práci se bojí.

Nerovnost, oba soky k nenávisti brojí,

řeči o smíru a lásce, ty již neobstojí.

 

Každého zloděje, který zaplatil si slávu

nechť postihne spravedlivá odplata,

odkloňme je od moci i od zlata,

osvoboďme dojnou krávu,

byť kope a je rohatá.

Ráj peněz vždy v peklo se obrátí,

budou-li dále vládnout světu jen ti bohatí.

 

Nejsem hypochondr

Tu mně bolí, tu mně píchá

jako na potvoru,

hapruje mě zdraví, moje pýcha

hledám spásu u doktorů

 

Oknem do světa iracionality

Život je zázrak, dar i úděl,

v uzlíčku genů zapouzdřený.

Bez jistot, jak biblický Abel,

může být i krutě ukončený.

Teprve doteky lásky a nenávisti,

mohou vést k pochopení,

co vše, může být štěstím,

a co naopak utrpením.

 

Voda

Úmorná vedra chvátí krajinu

na návsi usýchá památná lípa,

sluneční žár polyká mlazinu

v hospodě přestala téct i pípa

lidé se těší na zimu.

Ani v rybníku, již není voda,

nebude co pít,

i vodník odešel, naše škoda,

jak budeme žít.

 

Jarní metamorfóza

Ještě včera vločky sněhu,

vznášely se nad krajem,

dnes už v čase běhu,

sytí vodou lačnou zem.

 

Ještě včera slunci líčko

halil mraků temný lem,

dnes jak střípkem sklíčko

ozařuje kyprou zem.

 

Ještě včera v tichu si,

rašil stonek pod sněhem,

dnes krokusy s narcisy,

okrašlují jarní den.

 

Ještě včera krásné dívky

choulily se do halen,

dnes - JARO díky!

Svoji krásu ukazují všem.

 

Manželství na dluh

Manželství bez obapolné lásky

jak led je nehřeje,

vztah uvadá jak s léty krásky

vyčpí-li i naděje.

Rty suché jak troud necítí líbání,

tělo něžné doteky,

ticho nahrazuje mluvení.

vzrušivé vzdechy, bolestné vzlyky.