FRANTIŠEK DOSTÁL

Co člověk zaseje, většinou také sklízí. Ovšem nesmí se dostavit krupobití či neohlášení soukromníci, kteří si odnosem úrody přilepšují ke stravě. Těžko přesně odhadnout, kdo zasel cosi výživného, co se jmenuje koronavirus, avšak úrodu už sklízí celá planeta. Jeho setba proběhla již zřejmě před několika lety a zasloužila se o ni celá společnost ženoucí se hlava nehlava za věčnou slávou a nesmrtelností.

Samozřejmě, že počet lidí obývajících Zemi se postupně navyšoval a najednou je jich nějak moc. Jenže v jiných koutech světa se žije podle jiných náboženství a v poněkud odlišném prostředí. Vědomostní úroveň a míra gramotnosti vede i k jinému uvažování. Obtížněji se v těžkých životních podmínkách ve zničených městech hledá cosi k snědku. Svět je díky elektronice víc propojen, a tak se snadno zjistí, že v některých zemích bývá na stole čehosi víc k snědku. I to je jedna z příčin, proč mnozí z těchto lidí dostihl koronovirus. Třeba i v uprchlických táborech.

Zcela nezávislý, a dejme tomu i svobodný člověk vycítí, že starší lidé na Zemi nemají už co pohledávat. Před desítkami let se lidé ještě nedožívali osmdesáti a devadesáti let, a tak jejich odchod poznamenal nejvíce jen jejich nejbližší. A pak stát vydává nyní peníze pro víc starších lidí, i když ti do státní kasy také dost výrazně přispěli. Ti mladší žijí s vědomím, že si vše „vyguglují“ a vyhledají na internetu, a rady starších je spíše iritují. Někdy zvyšují i jejich agresivitu. Stát vydávající peníze pro stařečky a stařenky je chce zajisté získat zpět. Třeba i za vyšší úhradu zdravotnických pomůcek včetně roušek. Lidstvo nejspíše zasáhla „bílá nemoc“, která ale nemá vůbec nic společného se spisovatelem Karlem Čapkem.

V továrnách u výrobní linky nepostávají většinou již rentisté, ale výkonní mladší pracovníci. Jejich zaměstnavatelé někdy navíc touží po výstavbě dalších a ještě větších továrních hal. Třeba i na vysychajících polích. Poté lze zbohatnout zřejmě ještě víc a dodat si sílu k řízení chodu světa. Často bezohledný přístup k lidem jako by se zdál být v souladu s dlouho utajovaným příchodem koronaviru. Nakonec i nebezpečná pandemie se stala zdrojem k získávání peněz, v tuzemsku korun. Lze k tomu využít i strachu. Takže zřejmě bezohledný postoj k lidskému žití je tím skutečným virovým nebezpečím!

Je opravdu velice obtížné odbednit zabedněné hlavy, v nichž mozek postrádá kyslík. Kdo ví, zdali se ve skutečnosti nejedná o ekonomickou válku, ve které jsou starší lidé na obtíž.