Ve věku 85 let zemřel člen Unie českých spisovatelů a dlouholetý přispěvatel Obrysu-Kmene a LUKu Václav Jumr

 

VÁCLAV JUMR

Nezoufej

Co všechno je Čechách na prodej

Chodidla, bérce, paže, hřbet

svaly, všech deset prstů, mozky

tepny a žíly, morek z kostí

Listopadové ideály

pravda a láska v chudobinci

Prodejní jsou i ti, co lhali

To všechno je v Čechách na prodej

 

Nikoliv všechno – nezoufej

Neprodám slávu minulosti

Český ráj, Hrubou Skálu, Trosky

neohnu páteř do předklonu

nedám se zlákat leskem mincí

Horoucí ústa nelze umlčet

Nezoufej

Údery bronzového zvonu

nade vším horké srdce bdí a bije

SOCIALISMUS NENÍ UTOPIE

A srdce – není na prodej

 

Člověk

Chci být tím člověkem, jenž vlast a domov hájí

jazykem starých českých pověstí a bájí

jazykem paní Boženy a Fráni Šrámka

řečí Kajetána Tyla, palcátem Jana Žižky

Nikoliv řečí falše, podvodů a zášti

pána, jenž straší na poštovních známkách

oblečen v presidentském plášti

národu káže z nadoblačné výšky

V zemi, kde vládnou peníze a syčí štíři

v zemi, jež neví, odkud jde a kterým směrem míří

kde jedni ve dne nuzují a druzí v noci hýří

má duše obnažená stojí na pranýři

 

Každá urážka, každé plivnutí ji zraní

jako pichlavý trn, dřevěný hřeb v dlani

raněná duše nese těžký kříž

bolesti, kterou nevidíš

 

Chtěl bych žít ve světě lidmi vyvoleném

česat si vlasy pochodem proti větru

hledat běh vody na lukách a ryby pod kamenem

dívat se dívkám pod sukně a rukou hladit boltce

Kdo by se odvážil stavět hráz

divoké vodě, bystřinám a větrolamy vichrům

Protože my jsme krajina a krajina je v nás

 

Akutní péče

Člověk je sobě mír i nebezpečí

nad bosou nohou do kosmu se vzpíná

Namísto práce věnuje se meči

do války Matka vypravuje syna

 

Kdo ještě včera stál dnes klečí

na svoje lidská práva zapomíná

Své vlastní otrokáře blahořečí

v tisku ho sžírá rakovina

 

Z hladu se ústa nevyléčí

i oheň bez potravy uhasíná

Až k svému konci od matčina klína

život si říká o akutní péči

 

Napíši román

Napíši román ostrý jako břitva

Bude to o tom, jak nás doba pitvá

jak její skalpel řeže do živého

Prý máme šetřit? Šetřit? Ale z čeho?

Děsí mě žvásty televizních dívek,

Co je to, zprávy, bulvár, nebo chlívek?

Člověk prý stojí na konci své cesty

Bezpracný život – závoj bez nevěsty

Pravda a láska pochována při zdi

Nenávist se lží českou zemi hyzdí

Upletu provaz poslední válce

Bude to pro vás Držte mi palce

 

Ztráta orientace

Jak jen je možné, že ten malý ptáček

nalézá cestu do svých teplých krajin?

Bez kompasu a bez dopravních značek?

Jak jen je možné, že ti, co ví, kam kráčet

lidi i s mapou světa se v světě nevyznají?

 

Jeden je světa pán a jiný jeho sluha

ač oba rodí se ve stejném chrámu páně

Proč nemá člověk člověka za bratra nebo druha?

Zatím co nad chrámem ptáčkovým klene se duha

lidé i s buzolou se neshodují na světové straně

 

Epitaf

Na jeho náhrobním kameni

přetěžké Kainovo znamení

Kladivo, srp a Leninova busta

Zde leží člověk Komunista