ZDENĚK ŠTEFEK

Laudatio na Českou nadaci 2000

Příznivci science fiction, ale jistě nejen oni, znají určitě jméno Isaaca Asimova, v jehož díle vyniká velkolepá sága o Nadaci. Celkem sedm děl psal autor v průběhu 49 let. V roce 1966 získala série o Nadaci dokonce speciální cenu Hugo jako „nejlepší série všech dob“.

Co je na tom díle jedinečné? Lidstvo za více než 20 000 let osídlilo celou Galaxii a jeho říše se zdála nekonečná a věčná. Avšak jeden vědec pomocí tzv. psychohistorie, tedy pomocí predikce chování velké masy lidí na základě matematických simulací, předpověděl, že říši čeká pád a pak barbarství.

Na základě toho byla založena Nadace, která měla původně shromažďovat vědění lidstva, ve skutečnosti však postupně položit základy nové civilizace vzniklé na troskách té staré. Teď není důležité, že ve skutečnosti vznikly Nadace dvě a že ani cesta Nadace nebyla jedinou cestou pozitivního vývoje lidstva (tou druhou byla Gaia). Důležité je, že si nejen autor, ale i mnozí čtenáři uvědomili mimo jiné význam nadací.

Žijeme ve zvláštní době. Kdy se převracejí hodnoty, kdy černé je bílé a bílé černé. Kdy extrém je to, co bývalo normální, normální s neotřesitelnou pozicí dokonce ve vnímání naprosté většiny lidí. A kdy se extrémy, ty jedině správné minority, stávají i mediálně mainstreamem. Kdy vznešená slova jsou vyprázdněná nebo dokonce slouží jen jako nálepka pro ospravedlnění antagonismu. Ostatně, vždyť nemusíme chodit daleko, máme ministerstva obrany, ale neměla by to často být spíše ministerstva války?

Dění ve světě ovlivňují různé nadace. Nadace pro rozvoj demokracie, řada Sorosových nadací… Na rozdíl od té Asimovovy však slouží spíše jako převodová páka pro prosazení mnohých mocenských zájmů, v portfoliu možných nástrojů zaujímají místo vedle vojenských konfliktů právě různé barevné revoluce a využití tzv. NGO.

Ale existují samozřejmě i nadace, kde, slovy klasiků, „je svět ještě v pořádku“. Kde podporují slabé, nemocné, utlačované i bezmocné. Kde podporují rozvoj člověka a jeho práv a svobod, rozvoj kultury, rozvoj národů i celé lidské společnosti.

Jednou z těch světlých příkladů je i Česká nadace 2000. V dnešní složité době má za cíl podporovat akce, organizace, hnutí a skupiny lidí působících v zájmu pracujících, slovanské vzájemnosti, ve prospěch míru, emancipace a všestranného rozvoje sociálně slabých vrstev obyvatelstva, dětí a mládeže, žen a seniorů. Podporovat poznávání, propagaci, obhajobu a prosazování českých národních zájmů, studia, šíření a rozvoje pokrokových tradic, jazyka, kultury a vzdělanosti českého národa a skutečné demokracie v jeho životě, a rozvoj duchovních hodnot. A podporovat fyzické osoby zejména při právní ochraně jejich základních lidských práv a jejich vzdělávání.

Nadace učinila mnohé pro rozvoj naší kultury. Od roku 2005 podporovala i Unii českých spisovatelů – přílohu Obrys-Kmen, nyní LUK. Bez ní by nebyly vydány mnohé kvalitní knihy Českého literárního sdružení, nakladatelství Futura, nakladatelství Kmen i knihy mnohých jednotlivců.

Cenu Unie českých spisovatelů „Za podporu kvalitní literární tvorby“ si právem zaslouží.