Z Harvardu na Karl-Marx-Allee

Okolnosti, jež donutily Victora Grossmana, brance americké armády (U.S. Army) umístěného do Evropy, uprchnout z vojenského vězení, byly mrazivé tlaky éry McCarthyho. Grossman, alias Steve Wechsler, od svých studijních let na Harvardu oddaný levičák a krátce i tovární dělník, opustil kasárny v Bavorsku jednoho srpnového dne v roce 1952 a přeplaval Dunaj z rakouské do sovětské rakouské zóny. Osud – čili Sověti – jej zavál do východního Německa, oficiálně Německé demokratické republiky. Tam zůstal coby pozorovatel i účastník, manžel a otec, a pozoroval vzestup a úspěchy, potíže a nakonec zánik východoněmeckého socialistického experimentu. Přeběhlík k socialismu (orig. A Socialist Defector: From Harvard to Karl-Marx-Allee) je příběh vyprávěný se vzácnými osobními podrobnostmi, příběh aktivisty a spisovatele, který vyrůstal v ekonomice volného trhu USA, strávil třicet osm let ve státem vlastněné, centrálně řízené ekonomice NDR a nadále přežívá, vzhledem k tomu, co unese trh, v dnes sjednoceném Německu.

Jako nezávislý novinář a cestující přednášející a jediný člověk na světě s diplomem z Harvardu i z Univerzity Karla Marxe, dokáže Grossman nabídnout pronikavé, často ironické, reflexe a reminiscence, porovnávající dobré i špatné stránky života ve všech třech společenstvích, jež poznal. Jeho vyprávění se zvláště zaměřuje na socialismus, jaký viděl a v jakém žil – cíle a vymoženosti NDR, její represivní opatření i hlouposti – což, jak tvrdí, nabízí teď poučení v našem hledání řešení vážných problémů, jimž svět čelí. Tohle je fascinující a jedinečný historický příběh, politická analýza vyprávěná s humorem, osobními příklady a bez nabubřelosti.

Socialist Defector nabízí odborníkům i aktivistům – a každému, kdo se zajímá o dějiny a budoucnost lidstva – jedinečné očité svědectví o studené válce i mnoho dalšího. Strhující příběh Victora Grossmana nás nutí přehodnotit to, co považujeme za pravdu o životě na obou stranách berlínské zdi, i o Spojených státech současnosti. Procítěný, dialektický a opatrný k dogmatům všech směrů tento příběh skutečného života, nesmírných tragédií a inspirujících úspěchů nikdy neochabuje v idealismu pro budoucnost. Tato kniha je dárkem pro čtenáře, kteří prahnou po nahlédnutí do klíčových historických událostí z první ruky a vyzývají nás, abychom znovu přemýšleli o ideologických rozdílech a složitostech lidských zážitků.“

Tolik Norman Solomon, provozní ředitel Institutu pro veřejnou přesnost (Institute for Public Accuracy), autor knih War Made Easy: How Presidents and Pundits Keep Spinning Us to Death.

Victor Grossman je Američan, který přišel do zimy, horlivý mladý socialista, který uprchl představitelům své vlastní země tím, že přeplaval Dunaj do zakázané krajiny Sověty kontrolované východní Evropy. Grossman proniká zdeformovanými vrstvami předsudků a propagandy, aby vykreslil životy jiných, kteří byli tak dlouho chránění před naším pohledem. Grossman nám ze svého jedinečného postavení podává zřetelné hodnocení studené války a otřesů následujících po pádu Berlínské zdi coby dravá strašidla neoliberalismu, jež začínají kroužit kolem trosek východního bloku. S vrozeným darem romanopisce nás Grossman konfrontuje s vlastní tajnou historií a s následky, lidskými i politickými, ideologické války, jež po celá desetiletí zuřila ve stínech, jejichž generační ohlasy teprve teď vstupují do zorného pole,“ napsal o knize Jeffrey St. Clair, šéfedaktor, CounterPunch; autor knihy Bernie and the Sandernistas.

Napsáno z jedinečného vnitřního pohledu, o němž předtím slyšel jen málokdo…“,

řekl Gene Bruskin, veterán odborářského organizování a zakladatel organizace Dělníci USA proti válce.

Kniha dává čtenářům obraz života, jaký v USA chápe jen málokdo. Na NDR nám byly předkládány stereotypní pohledy. Tys je rozbil,“ píše Bill Fletcher mladší, bývalý předseda Transafrického fóra, spisovatel a odborářský aktivista.

Svým charakteristicky okouzlujícím a ironickým stylem poskytuje Victor Grossman neocenitelný pohled cizince zevnitř na krátký pokus budování socialismu v Německu v desetiletích po II. světové válce. Grossman má nadšený bystrý pohled na mnohostranné, občas rozporuplné aspekty společnosti NDR, na heroické úspěchy vybudované na nejlepších tradicích německého dělnického a socialistického hnutí i na necitelné absurdity bezradných byrokratů. V Evropě, v současnosti roztrhávané nástupem ultrapravice, je čas tuto kapitolu dějin znovu otevřít. Neumím si představit lepšího průvodce těmito dějinami, než je Victor Grossman,“ řekl o knize Alex Locascio, překladatel spisu Karel Marx a zrození moderní společnosti.

Bez ohledu na to, kde stojíte v politickém spektru, kniha Victora Grossmana změní nejen váš pohled na dějiny socialistických a komunistických pokusů dvacátého století, ale i to, jak se díváte na téměř vše, co se děje v současném světě. Socialist Defector je kvalitní literatura v nejlepším slova smyslu – chytrá, vášnivá a občas dokonce i humorná analýza vzestupu a pádu socialistické společnosti, viděná očima někoho, kdy v ní žil od začátku do konce. Zanechá vás připravené dospět k závěrům o tom, co všechno znamená pro to, kam jsme dnes vedeni,“ myslí si John Wojcik, šéfredaktor People’s World.

Paměti Victora Grossmana líčí jeho osobní průchod předělem studené války ze Západu na Východ a většinou uspokojivou ságu jeho života coby Američana se šťastným rodinným životem a plodnou kariérou na druhé straně. Jeho kniha je jiná v tom, že předkládá lidsky vyvážený pohled, jenž srovnává, dává protiklady a hodnotí všechny osobní, rodinné, ekonomické, kulturní, společenské, politické a vojenské aspekty východního a západního Německa, jak je lidé na obou příslušných stranách zakoušeli před pádem Zdi i po něm. Někteří čtenáři budou možná překvapeni, když poznají, kolik pozitivních rysů bylo zadušeno a zameteno státem Stasi,“ tvrdí Ken Lawrence, společenský organizátor; autor spisu Kořeny třídního boje na Jihu (Roots of Class Struggle in the South).

Socialist Defector je zábavná a informující kniha o životě Victora Grossmana, začínající dnem v roce 1952, kdy se Grossman rozhodl pod hrozbou uvěznění za politické názory přeplavat Dunaj. Bystrým okem a s výhodou dvou kultur a dvou jazyků Grossman systematicky kritizuje chyby vedení NDR, svého na třicet osm let přijatého domova, a sjednoceného Německa za posledních dvacet osm let. Grossman má, jak sám říká, jedinečnou příležitost srovnávat. A dělí se o to se čtenáři v poctivém a optimistickém tónu, s nadějí na možný lepší svět,“ vyjádřil se o knize Norman Stockwell, vydavatel The Progressive.

Victor Grossman byl berlínským dopisovatelem časopisu Outlook, dokud tento nezkrachoval. Vždy jsme oceňovali jeho zpravodajství a analýzy, zvlášť lidské pocity, jež ho tam přivedly. Jako někdo, kdo zažil významné ideologické rozdělení v minulém století, nám Victor podává sugestivní obraz obou stran. Mnozí jeho čtenáři ocení tyto kvality v jeho poslední knize A Socialist Defector: From Harvard to Karl-Marx-Allee.“

Tolik Carl Rosenberg, former editor, Outlook: Canada‘s Progressive Jewish Magazine.

Toto je pokud vím první kniha amerického autora, který na základě letitých zkušeností v USA a v NDR dokázal přinést zprávu o složité a těžké cestě východního Německa, nejprve k socialismu a potom zpět ke kapitalismu, a přitom nikdy neignoroval vývoj ve zbytku světa. Pozoruhodná je kombinace novinářova ostrého pohledu s nadějným, nadšeným postojem člověka věřícího v socialismus. Kniha se čte jako detektivka – a také obsahuje popis některých málo známých zločinů. Budou se o ni zajímat stoupenci Bernieho Sanderse v USA, protože Grossman sní o novém a odlišném světě – velmi realistický sen, vystavěný na neuvěřitelném životě devadesátiletého muže. Měla by být přeložena do němčiny; je naléhavě potřebná ve všech německých školách, a nejen tam,“ věří Horst Schäfer, německý novinář a spisovatel.

Victor Grossman, rozený Stephen Wechsler, newyorské dítě komunistických rodičů 30. let minulého století, vstoupil do komunistické strany jako student na Harvardu. V éře McCarthyho uprchl z americké armády, přeplaval Dunaj do sovětské zóny Rakouska a byl vyslán do východního Německa. Tam vystudoval novinařinu a stal se nezávislým spisovatelem a populárním řečníkem. V roce 1994 ho americká armáda omilostnila a v roce 2003 vydal autobiografii Překročení řeky: Paměti amerického levičáka, studená válka a život ve východním Německu (Crossing the River: A Memoir of the American Left, the Cold War, and Life in East Germany)

Přeložil VLADIMÍR SEDLÁČEK