IVO FENCL

Na každou bytost a její vývoj v korelaci se světem má vliv nespočet událostí, které postupně hnětou jakýsi konglomerát generující to, čemu se říká osud. To pochopitelně platilo i pro Jaroslava Foglara, skautskou přezdívkou Jestřába. Jako čtyřletý ztratil otce a měl zásadní oční handicap, takže lze jeho vnímání přirovnat k ladovskému. Mezi skauty se navíc nedostal již jako dítě a následkem toho se pak snažil dohonit, co „zmeškal“. Asi to vedlo k jeho rozhodnutí vnitřně „nezestárnout“.

MILAN BLAHYNKA

Loňské sté výročí zrodu ČSR přineslo množství publikací, z nichž bych rád upozornil na tři. Dvě jsou antologie poezie našich dvou národů, jedna svazek esejistiky. Dvě z těchto tří knih mají název, který zní stejně v obou jazycích: Necenzurované eseje a úvahy a Refrény času, jen druhá antologie poezie je z jedné strany Most z veršov, z druhé, po obrácení svazku vzhůru nohama Most z veršů, tedy až na tři litery ov a ů titul také téměř identický.

FRANTIŠEK UHER

Pravda pravdoucí, kouzelnému věku pohádek časem odrůstáme, ale tvůrci televizních programů dobře vědí, proč na hlavní vysílací dobu zařazují pohádky. Před televizory usedají (samozřejmě nejen) senioři-pamětníci, kteří neradi propásnou pyšnou nebo šíleně smutnou princeznu, krále, který měl potíže se solí nebo s Golemem, Popelku v sedle bělouše nebo tři veterány.

LUDVÍK DIVIŠ

Následující text hojně používá literárních figur, jako nadsázka, ironie a sarkasmus a k jeho správnému pochopení je nutna slušná dávka zdravého rozumu. Autor nepřebírá žádnou zodpovědnost za doslovné a hnidopišské interpretace.

Tak nám v Římě vylepšili Otčenáš paní Müllerová,“ mohl by nedávno prohlásit legendární Josef Švejk.

FRANTIŠEK DOSTÁL

Zřejmě by se mi dostalo mnoho všelijakých odpovědí na otázku v záhlaví poněkud rozpustilého povídání. Již před hodně roky známý básník Jiří Žáček přišel s knížkou Život je pes, v níž se objevily i mé fotografie. Jinou knížku věnovanou pejskům doplnil navíc kresbami člověk, co kreslil už do dnes zaniklého Dikobrazu, Jaroslav Dodal. Ještě o něco později se objevila na trhu velká kniha věnovaná psímu plemeni, které jsem dál název Život na psí knížku. Ne, nejednalo se však nikdy o žádné kynologické rozumy, ale jen o zachycení soužití lidského tvora se svým nejvěrnějším čtyřnohým druhem, psem.

MIROSLAV KANTEK

Empírové nebe nad Prahou bylo tenkrát dofialova

tys měla vlasy dlouhé jako blondýnka

já dalším hříchem ověnčený ničema

dvě rozmáčené zkřehlé duše…

EVA FRANTINOVÁ

Novinky ve sbírkách 2013–2018 – tak se jmenuje výstava ve Veletržním paláci, kterou pořádá Národní galerie. Aneb – co přibylo ve sbírkách.