KAREL SÝS

I touha po životě jednou oněmí

oněmí i mobil

telefonní číslo přidělí jinému živáčkovi

Umřel básník budou se dít věci

sudičky si nasadí posmrtné masky

začne rozpočítávání

někdo přece musí přijít na řadu

jeden do kola druhý z kola ven

takový už je řád v tom božím porouchaném světě

Nesmrtelnost? Ano

ale až příště!

Ještě musíte chvilku počkat

ještě to není vyjasněno

Básník se narodí jednou za x let

nikdo to neví přesně

není na to předpis

Bezpečně se ví jen to že zemře

datum ovšem není stanoveno předem

znají ho jen ti co nečtou

pro které je poezie vzduch

neznabozi analfabeti a slepci

co nás jednoho každého zapisují do matrik

Ocitl se ve vyjmenovaných slovech

prostě byl příbytek bystrý

Byl to básník

Ať vojsko střílí

ale ne slepými!