STANISLAV ZEMAN

Kdo jde s proudem

nikdy nedoroste sebe

Nekreslil jsem trpaslíky

u Poslední večeře

nýbrž Krista s učedníky

Váš Leonardo da Vinci

 

(Před pěti sty lety, 2. 5. 1519, zemřel Leonardo da Vinci)