JAN CHODSKÝ

Dědická

Uctívejte Havla,

kdekdo po něm touží,

třeba jeho odkaz

národ léta souží.

 

Až budeme na dně,

o čemž nyní sníme,

konečně se možná

ze snů probudíme.

 

Léčebná

Léčiva jsou stále dražší,

dražší nežli maso,

nekupuj je, radši zemři,

seniorská chaso!

 

Bylinky si doma usuš,

důchodkyně bledá,

sametový trh ti žádný

levnější lék nedá!

 

Trestuhodná

Počasí se v tomto roce

ustavičně hatí,

jako by tam na nebesích

nesídlili svatí.

 

To nás Pán Bůh dobrotivý

suchem trestá prudce,

že jsme církvím nevrátili

všechny restituce!