JOSEF PETERKA

Ačkoliv roky jízdní řád všelijak rozhodily

Ty Petře můžeš v celek skládat různé díly

Pro vnitřní svět Jeho spletité žíly

Pro tlačenici světa co dodává síly

Pro Paříž v Čechovi vzdálenou sotva míli

Pro esprit který rýmy nabrousily

Pro třísky detailů co se do smyslů vryly

Pro mimoúrovňové křižovatky s víry

Pro drama citu ať sní nebo kvílí

Budoucí jezero na jehož dně spí víly

Pro erós na střeše měšťanské vily

s polibky které hebkou kůži objevily

Pro okouzlení krásou i když mýlí

Pro stálou zvědavost s tvou rukopisnou pílí

Pro tvoje sarkasmy co řežou jako pily

do kolektivních bludů které ti krev pily

i traumat – smíchem jsme víc pochopili

Pro geny Skotáků aby dál skotačily

Pro řemeslo žít – do volnosti ční-li

Pro dravé vteřiny Pro žití věčnou chvíli

Ty ryzí Solitér – přátelům víc než milý –

 

Budeš – ač senior – krutě mlád Navždy čilý

Nepoznáš zádumčivé spočinutí v cíli

 

22. února 2019