Ministerstvo kultury Ruské federace

Společenská rada

Ministerstva kultury Ruské federace

Zhiyi Cai

Zdeňku Hrabicovi

 

Vážení pánové!

Gratuluji Vám k vydání významné umělecké knihy „Člověk (fotoportréty)“, která je originálním dílem soudobé historie.

Dostalo se jí zaslouženého ocenění v Rusku.

Mám tu čest Vám sdělit, že Expertní rada ruské národní ceny „Nejlepší knihy a nakladatelství“ přijala rozhodnutí ocenit Vaši knihu čestným vyznamenáním.

Přijměte mé srdečně blahopřání.

Váš Svjatoslav Jurjevič Rybas

Předseda Expertní rady ceny „Nejlepší knihy a nakladatelství“, zástupce předsedy Společenské rady při Ministerstvu kultury Ruské federace.

21. ledna 2019