JAROSLAV VÁŇA

„Díky Vám, Mistře, takoví malíři už se neroděj“, vepsal do návštěvní knihy první souborné výstavy v Olomouci ředitel Národní galerie v Praze akademik Jiří Kotalík, když jsme se vraceli z narozeninového posezení s významným výtvarníkem Aljo Beranem. A měl tak zcela jistě na mysli dávno a moc krát ověřenou zkušenost, že prostřednictvím svého díla mnozí ani neumírají.

Jeho poselství věčnosti bylo adresováno guru města Šternberka v inzitní malbě Liboru Vojkůvkovi, který své dny dovršil odchodem za svými imaginárními figurami 21. 9. 2018.

Rodák z nedalekého Prostějova, básník Jiří Wolker, si stihnul napsat do svého epitafu „zemřel mlád dvacet čtyři let“. Libor Vojkůvka se dožil zdánlivě slušného věku sedmdesátky, přesto zemřel i on brzy, protože svým dílem vytrvale rozdával nevyčerpatelné pozitivní pocity – radost, úsměv, nezáludnost a v konečném důsledku opravdovou lásku. Bude scházet všem, kteří ho milovali nejen jako malíře, ale i jako zpěváka, muzikanta, vypravěče, obdivovatele přírody, hledače nových světů, a hlavně jako člověka, který slovem ani činem nikdy neurazil, neublížil, nezarmoutil. Zaslouží si, abychom na něj často vzpomínali a aby se jeho lidské bohémství stalo příkladem pro ty, kteří se mu talentem pokusí přiblížit. Následovat ho nebude snadné, ale i marná, cílená snaha může být pozitivní vzpomínkou na opravdovou osobnost, která se rozhodla žít po svém nejen se štětcem v ruce.

Odešla velká osobnost města Šternberka, je ztrátou i pro odbornou oblast výtvarného umění tohoto světa. Jeho představy jsou osvobozeny od dynamiky, jako by byly zaklety do přítomného okamžiku. Takového, který umí prožít jen malíř schopný se plně soustředit a zaznamenat ho do sdělení budoucím generacím v čase, kdy on sám toho již nebude schopný. V tom se Libor Vojkůvka podobá geniálnímu Kamilu Lhotákovi, který též uměl říct budoucímu času v jeho morální nejistotě dost. Jeho současný odchod je zaznamenáním okamžiku, který ustrnul v nevratné poloze a může mít pokračování jen v naší fantazii a vzpomínce. Přejme si to.