RADKO PYTLÍK, literární historik a významný znalec osobnosti a díla Jaroslava Haška, dožil se 5. října t. r. devadesáti let. Redakce LUKu mu k tomuto významnému jubileu upřímně blahopřeje.