chý

Někteří rádi „predikují“, 

chtějí ukázat vzdělanost, 

ti z mateřštiny kují, 

jedině ohlodanou kost.