STANISLAV ZEMAN

Sukces

Rudou vlajku porodila svazačka

Znásilněna disidentem

Až přechází zrak

Slušným lidem v parteru

 

Skandují bravo

Herci se děkují

Zlomeni v pase

K prknům co znamenají svět

 

Odkud vane vítr

Postavil jsi dům

Zaplať žes ho postavil

 

Zaplatil jsi postavený dům

Zaplať žes ho zaplatil

 

Zaplatil jsi zaplacený dům

Zaplať ať ti říká pane

 

Odkud asi vítr vane