JAROSLAV ČEJKA

Karlu Pioreckému

 

Piorecký, Piorecký,

v hlavě mají prázdný necky,

na jazyku starý kecky

a podupat chtějí všecky.

Ale lhát je zlozvyk dětský!

 

Jedou jako parní píst.

Kdyby voni chtěli číst

a otočit v knize list,

nemuseli by bejt jist,

že i na ně čeká svist,

 

svist sekery v sekyrárně,

kde prozatím stínaj zdárně.

Jejich zobák taky stárne!

Svý Never more! krákaj marně

v poloprázdný posluchárně.