JIŘÍ JÍROVEC

Na jejich bedrech je tolik naloženo. Křižují se boxeři, aby jim dali sílu přizabít toho bastarda naproti, dělají to fotbalisté, kteří na znamení díku, když se jim náhodou podaří vstřelit branku, vztyčují ruce k nebi. Kdyby nějaký bůh existoval, musel by je obratem skolit bleskem.

Bozi jsou neustále obtěžováni modlitbami za pozůstalé. Co s tím má zatraceně bůh dělat, když za tím stojí jeho vůle. 

Bože, bože, co jsem to učinil, může volat poslanec mezi hrstmi popela sypanými na hlavu. Hrůza! Dírami ve vzdělání mu mezi prsty proklouzl básník nevhodný pro vyznamenání. 

Ty vole, udělal jsi dobrou práci, mohl by ho chlácholit bůh nebo v jeho zastoupení pražský strážce čistoty kultury. Tvoje upozornění má podobný dopad jako žlutá hvězda na kabátech těch, které zase nemuseli jiní v jiné době. Zviditelnil jsi neřáda, který již metál dostal a nepochybně si již nahrabal dost.

Bude ti odpuštěno. Nevědomost hříchu nečiní. Máš před sebou skvělou budoucnost. O světě víš kulové a tak bez újmy na vlastní mravnosti zasáhneš další prokleté básníky a literáty. 

Zasel jsi semínko, z něhož vypučí dostatek nenávisti. Bez ní by nespatřilo světlo světa toto sdělení:

Mám nemilou povinnost poprosit vás o vaši neúčast na sobotním slavnostním vyhlášení vítězů autorské soutěže. Tento krok vedení města je podmíněn kauzou, která nyní kolem vás probíhá.“

Kristepane, to je k posrání, řekne si neznaboh. Zejména pokud ví, že citovaným větám předchází poděkování za práci, která povede k úspěchu akce. 

I nevzdělaný poslanec může šířit osvětu. Vedení jistého města se rychle poučilo. Jistě se zapojí knihkupci, kteří odmítnou prodávat knihy s podezřelými až nežádoucími myšlenkami. 

Je třeba oprášit heslo „Nejsme jako oni“. Zkušenost s komunisty totiž varuje! Kdo se nepoučí z vlastní historie, bude ji muset opakovat. Tehdy se nepodařilo zcela potlačit psané slovo. Musíme být důslednější než oni. Je třeba působit na výrobce knih, přestože proti snahám o jejich mravnost stojí trh. Peníze zatím zmohou všechno. Třeba vydání knihy vlastním nákladem.