MIROSLAV KANTEK

Vážení televizní diváci, dovolte, abych zde uvítal pana poslance XXL, představitele extremně velké strany XXXXXL a odborníka na luční traviny. Naším tématem bude podivný přírodní úkaz, který se v poslední době objevil na českých luzích a mnohde i v hájích.

Moderátor: Pane poslanče, jak si vysvětlujete, že se v poslední době na českých luzích, a dokonce i v některých hájích, objevila tráva, jejíž barva je oproti tradiční zelené červená?

Poslanec XXL: Nevím o tom, že by se někde v poslední době vyskytla červená tráva.

Moderátor: Ale o tomto faktu nám přišly poznatky z mnoha stran od našich diváků i z mnoha politických stran nikoliv tak extremně velikých, jako je ta vaše XXXXXL, a dokonce předsednictvo vaší extremně velké strany XXXXXL se podle mých informací touto skutečností zabývalo.

Poslanec: Máte nějaké zkreslené informace. Předsednictvo naší strany má na starosti důležitější problémy než je barva trávy. A jak jste přišel na to, že naše strana je extremně velká?

Moderátor: Když dovolíte, pane poslanče, otázky zde kladu já a vy byste měl na ně odpovídat.

Poslanec: Dobrá, nebudeme mluvit o naší straně XXXXXL.

Moderátor: Dobrá, vraťme se k původní otázce a tématu, kvůli němuž jste přišel k nám do studia, a sice: Proč je náhle tráva červená?

Poslanec: Ale na to jsem vám již odpověděl, že o tom nic nevím.

Moderátor: Pane poslanče, za svůj plat, který není extremně malý, byste svým voličům vaší extremně velké strany XXXXXL měl umět vysvětlit jev, na který se vás ptám: Proč je náhle tráva červená?

Poslanec: A já vám podruhé opakuji, že o tom nic nevím. Já vím, že tráva je pořád zelená. Pokud ovšem vlivem sucha nežloutne.

Moderátor: Takže připouštíte, že tráva může měnit barvu.

Poslanec: Ale to ví přece každé malé dítě.

Moderátor: Laskavě mě nepoučujte, ano?! Vy tedy připouštíte, že tráva nemusí být zelená, ale také žlutá, tedy může měnit barvu, a v tom případě může být i červená, jak se vám snažím dokázat.

Poslanec: Ale já nevím nic o červené trávě.

Moderátor: Nevíte proto, že jste si to nezjišťoval – podotýkám za peníze daňových poplatníků – nebo že tento jev nepovažujete za důležitý nebo že o něm nechcete vědět a tudíž si ho nepřipouštíte? Opět podotýkám, za peníze daňových poplatníků?

Poslanec: Ale jak jste přišel na to, že je náhle tráva červená?

Moderátor: Opakuji, že otázky zde kladu já. – Řekněte mi, proč je náhle tráva červená? Je snad příčinou zvýšený podíl větrů vanoucích z východu?

Poslanec: Podíl větrů vanoucích z východu se – pokud vím – nezměnil.

Moderátor: A jste si tím tak jist? Například já, ale především představitelé neextremně malých stran, jsou jiného názoru.

Poslanec: Bavíme se o trávě nebo o vedeních jiných stran?

Moderátor: Zdá se, že se odpovědi na tuto jednoduchou otázku, proč je tráva na českých luzích červená, bohužel nedočkám. Ale bohužel, pane poslanče, červená není jenom tráva na českých luzích, červené jsou už i stromy v mnoha českých hájích.

Poslanec: Bodejť by nebyly červené stromy, když máme babí podzim.

Moderátor: Neuražte se, pane poslanče, ale je známo, že představitelé vaší extrémně velké strany XXXXXL dokážou demagogicky obratně překroutit modré ve žluté a červené v zelené, a vy jste toho názorným příkladem.

Poslanec: Pane moderátore, máte na mne ještě nějakou otázku?

Moderátor: Pořád tu jednu jedinou. Proč je náhle tráva červená.

Poslanec: Ale ta tráva je pořád zelená, jen některé stromy jsou v období babího léta červené.

Moderátor: Zdá se tedy, že se od vás takové odpovědi, jaká by se mi hodila a odpovídala i názorům představitelů některých jiných neextremně malých stran, nedočkám.

Poslanec: Ale já tvrdím, že…

Moderátor: Bohužel, pane poslanče, čas pro vaše odpovědi a mé otázky vypršel. Takže příště se třeba shodneme.

Poslanec: A myslíte, pane moderátore, že má cenu, abych příště ještě chodil?

Zaznamenal MIROSLAV KANTEK