PETR MUSÍLEK

Když pravda s láskou vyjdou do ulic

šeptají v celku prázdné nic

A z pokřiku co hořce pění

vyrůstá plané kuropění

Nic nesdílí je bez vizí

jen rýpe v starých ranách

a jediné co nabízí

je vlastní samohana

O pravdě jiný názor mám

Pravda je uvážlivá

A láska byť by byla jako trám

spíše své hrany smívá

Až příště půjdeš do ulic

v tom čase, který letí

spíše chraň křehkou budoucnost

pro život vlastních dětí