Píšeme si

JOSEF ONDROUCH

Na Bakalovo Šídlo v pytli Seznamu jsem se už dlouho nedíval, jsa si jist, že z toho vždy na povrch vyplave antiBabiš a rozhodně nějaký guláš proti Zemanovi. Tentokrát navíc stačil připomenout i Bilakovo/Jakešovo Poučení z krizového vývoje, v rámci něhož rozehnali také ekonomickou katedru na mé alma mater VŠE Praha. Neopomenuli samozřejmě také vyloučit z KSČ v procesech 50. let z trockismu lživě obviněného a neprávem odsouzeného profesora Pavla Hrubého, jeho asistenta Miloše Zemana a vyhodili také mne. Nezavrhla mě ale řada kolegů v sovětské Akademii věd. Patřil k nim i ministr SSSR Sergej Lapin, TV komentátor Zorin či spisovatel a novinář Litěraturnoj gazety Bitov.

Právě toho Olega Bitova mi připomněla Šídlova dnešní protizemanovská a protiruská směska. Znaje Bitova, v polovině osmdesátých let jsem nechápal jeho pohnutky k pro mě naprosto překvapivé emigraci do Británie, doprovázené nekonečnými prohlášeními proti SSSR v době začínající perestrojky, slibující zprvu velké naděje a obrození socialismu. Tím větší mne s odstupem času jal údiv, když mi kamarád z Komárkova Prognostického ústavu nabídl z ničeho nic k interview starého známého Olega Bitova.

Ve Světě v obrazech a pak i dalším čtenářům vylíčil, jak byl přepaden, uspán a unesen z filmového festivalu v Benátkách, dál zpracováván pomocí drog na základně CIA v Africe a předán britským agentům do „exilu“ v Anglii. Podařilo se mu ale po čase a po pečlivé přípravě britským agentům upláchnout zpět do Moskvy.

Ihned po návratu domů napsal Oleg i pro dnešek podnětný bestseller Bitov‘s Britain. Můžete si ho objednat přes Amazon dodnes. Doporučuji ho přečíst nejen Bakalovu Šídlu, ale i jiným zemanobijcům, kterým tolik leží na srdci spojenectví s tradičně neblaze proslulými Brity nejen z doby Mnichova, totiž jejich premiéra a ministra zahraničí. Skvělý novinář a o něco méně úspěšný spisovatel Oleg je mimo jiné známý také tím, že je starší bratr mnohem proslulejšího vynikajícího ruského, i u nás vydávaného a čteného ruského spisovatele Andreje Bitova.