Unie českých spisovatelů, z. s., svolává pro své členy

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

v sobotu 26. května 2018 od 10.30 do 13 hodin v Praze 1, Politických vězňů 9, 1. patro, místnost č. 76.

Program:

1. zpráva o činnosti

2. zpráva o hospodaření

3. volba volební komise/včetně představení kandidátů a způsobu voleb/

4. vystoupení Věry Beranové na téma „100 let republiky a kultura“

5. volba  předsednictva

6. diskuse

7. zpráva volební komise

Účast nutná!

Srdečně zve předsednictvo UČS.