EVA FRANTINOVÁ

„Podobně jako Annunzio tak i Bernard Shaw překvapí občas svět něčím originelním. Jako každý velký muž tak i Shaw zanechá po sobě paměti, nebude je však psát, nýbrž mluvit do gramofonu.

Paměti vyjdou ve dvou vydáních. Nádherné vydání v omezeném počtu exemplářů bude asi za 1200 K, prodávati se bude v umělecké krabici z drahého dřeva, stříbrem okované s vlastnoručním podpisem autora. Laciné vydání bude asi za 300 K. Prý se už také pomýšlí na ‚zkrácené vydání‘ na dvou plotnách pro lid.“

A co dnes, pomýšlí se ještě na vydání knih pro lid, anebo lid myslí už jen na rozdíl cen v Albertu a Kauflandu?