JAROSLAV EMINGER

Dělá se tajný nábor

pro čistku spodiny

která má jiný názor

než správné noviny