MILAN DUŠEK

V závěru minulého roku ve vydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí vyšla knížka Lenky Karhanové ZA ZRCADLEM, která obsahuje úvahy a aforismy. Autorka dosud vydala knihu Původ negativních sil a možnosti homeopatie (Oftis 2011) a několik básnických sbírek.

Není tedy mnohým čtenářům zcela neznámá. Narodila se v Uherském Hradišti, vyučila se jako obráběčka kovů, maturitu dokončila při zaměstnání, později absolvovala Husitskou teologickou fakultu UK v Praze.

Kniha má 144 str. Ilustrovala si ji autorka. Obsahuje mimo slova úvodem tři poměrně rozsáhlé kapitoly: Vztahy mezilidské. Člověk ve víru současných společenských poměrů. Filozoficko-teologické úvahy.

První kapitola pojednává o hlubších a skrytých souvislostech vztahů v lásce, manželství i mimo něj, o rodičích a dětech, ale i o odlišném pojetí vnímání reality u muže a ženy. V tomto ohledu autorka nepochybně straní ženám. Druhá čtenáře provází současnými společenskými problémy a jejich zasahováním do našich životů. Třetí obsahuje úvahy o smyslu života člověka v rámci jeho možností.

Úvahy, které kniha Lenky Karhanové obsahuje, jsou výsledkem letitého zkoumání problémů v oblastech soustředěných v kapitolách. V podstatě jde o životní pravdy, lze říci, že vyzkoušené mnoha generacemi před námi. K těm bychom se měli postupně vracet, abychom skutečně žili a ne pouze přežívali. Autorka nám tyto záležitosti sděluje stručně a s nevtíravým vtipem, který určitě oceníme, protože nám umožní snadnější příjem toho, co nás usvědčuje z našich omylů.

Leckdo se jistě pozastaví nad tím, že autorka, absolventka teologické fakulty, otevřeně odhaluje, jak jsme se do tohoto světa chaosu a nejistoty dostali. A je třeba dodat, že ani na chvíli nepochybuji, že jde o hluboce věřící ženu. O to víc mne její názory překvapily.

Uvedu příklady:

Jak paradoxní jsou naše zákony. I menší krádež v obchodě je trestná, ale kdo vrátí domácnostem ty miliardy utržené obchodními řetězci na milionech zbytečných věcí a nekvalitních potravinách? Proč není reklama kvalifikována jako podvod, uvedení v omyl a hmotná i nehmotná újma, která nejenom že ničí jedince, ale i jejich rodiny. A mnohdy tento destruktivní program vede i k sebevraždám…

Po tzv. revoluci v r. 1989 v Československu, labutí píseň kapitalismu mohla pokračovat. My jsme je nepotřebovali, ale oni potřebovali nás. Potřebovali rozšířit a naplnit nové sklady, a potřebovali nové levné pracovní síly, a samozřejmě potřebovali zlikvidovat náš fungující průmysl a zemědělství. Odpovědí tehdejší vládní garnitury bohužel byla tzv. kuponová privatizace, která se dá přirovnat k vlastizradě. A nyní, 30 let po revoluci, kdy už není téměř co drancovat, v rámci demokracie je opět možno obnovit družstvo, mít ryze českou firmu a produkovat české výrobky… Ale má to jeden háček. Je to budování od nuly a s pomocí dluhu u cizí banky…

Ať mi nikdo neříká, jaká byla za socialismu nesvoboda. Prožila jsem v něm 20 let svého života. A co nám dnes diktuje Brusel, už není ani demokracie, ani kapitalismus, ale zotročování jedince od jeho narození až do posledního vydechnutí…

Alespoň že nám ze socialismu zůstala v archivu spousta filmů a pořadů, u kterých můžeme na tu dobu alespoň vzpomínat a uvědomit si spoustu skutečností. To už západním zemím nevadí. Český průmysl je totiž téměř zlikvidován, trh pro jejich nekvalitní zboží je stoprocentně otevřen, banky jsou také jejich, v restitucích se jim vrátily zámky, kterých je nyní spousta na prodej, tak co? Ale neklesejme na mysli, protože kapitalismus může skončit krizí nebo válkou…

Autorka jde ve svých úvahách dál:

Až se jednou splní největší americké sny o všech formách katastrof, které může lidská fantazie vyprodukovat, jejich země padne za oběť i s chrličem těchto tajných přání – Hollywoodem. Avšak jak dlouho ještě může trvat pád falešného mýtu o Americkém hrdinovi!…

Poněvadž se obyvatelé USA necítí na ukradeném území jako doma, snaží se obsadit zbytek světa, kde se snaží tuzemskému obyvatelstvu vnutit nehoráznou lež, že oni jsou zachránci míru, a světa, a jen oni jsou ti správní hrdinové. Otázkou je, kdo v nich tuto nehoráznou lež záměrně podporuje, neboť je potřebuje jako nástroj své moci. Ať už je to kdokoliv, nemilé pro zbytek světa je, že Američané své nadřazenosti a dokonalosti dosud věří…

Válka nezačíná spuštěním zbraní, ale na psychologické úrovni. Zkorumpovaná média dávno na občanech Evropy páchá duševní násilí šířením strachu a nejistoty. Západní kapitalistický spotřební materialismus se hroutí jako nemocná kobyla, která kolem sebe kope.

Ponechám na každém čtenáři, aby o názorech Lenky Karhanové popřemýšlel.