VÁCLAV PELCMAN

Přepaden náhlým výskytem pirátů v zemi bez moře jsem si znovu potřeboval ověřit, co to je za tvory. V různých slovnících jsem se dočetl, že piráti, jinak i bukanýři, korzáři či flibustýři, jsou námořní lupiči, potažmo kořistníci, násilníci či bezohlední lidé. Z minulosti se zachovala jména jako Bart, Drake, Raleigh, Marten, Morgan a odborník by jistě doplnil tento seznam mnoha jinými. Češi rádi vše napodobují, tak je možné, že se dočkáme i mezinárodně známých jmen. Vždyť Drake je jen obyčejný Kačer, Marten Kuna apod.

Z upoutávek v televizi mi samozřejmě utkvěly v mozku zmínky o pirátech z Karibiku. Protože vím, že Karibik je název jednoho zálivu světového oceánu, tak připouštím, že tam mohou být, ale co mohou konat ve středoevropském státě? Snad jen to, co se pod tím označení také nabízí, ale to přece není možné v demokratickém, státě. Co dělá policie, prokuratura, BIS a Poslanecká sněmovna? Co tomu říká Ústava?

Při přemýšlení o této skutečnosti si mi vybavuje obecná představa a strach z mafie. Že by se přenesla imigrací? V současné době to jde také daleko snazší cestou, tj. éterem, spíše vesmírem.

Její výskyt je znám z italského ostrova Sicílie, ale jsou o ní zprávy i z jiných končin země (Kolumbie, USA, Ruska etc.).

Čeho jsme se to dožili! Sdělovací prostředky jsou již asi také na mnoha místech v její moci, neboť odtud slyšíme zprávy o neohroženém a bezohledném tažení pirátů proti platným zákonům a o samorostlém výkladu jejich použití a využití. Mají oporu zejména v adolescentech, ke kterým mají ostatně blízko, a ti žijí v domnění (jako každá nová generace) o svém pravém, jedině správném a objevitelském poslání.

Nabízí se také ještě jiný termín pro pirátství, a to kaperství. Mělo být sice již oficiálně zrušeno, ale účel světí prostředky, tak proč ne. Může být jak domácího, tak mezinárodního původu. Pak by se dalo předpokládat, že jde o tzv. kombatanty (tak pozor!). Pokud by to tak mohlo nějak být, naskýtá se otázka, kdo „to“ tedy živí. Samozřejmě to mohou být spory o moc domácích mafií, nebo mafií mezinárodních, protože to není levná záležitost.

Přizpůsobiví občané musí rychle přehodnotit své priority, aby jim neujela loď (na Vltavě). O osud nás, s nižším vzděláním a starších věkem, se obávám, neboť jak se zdá, nás nemůžou ochránit ani zkušenosti a charakter. Proto se bojím domýšlet konců a také toho, abych nebyl obviněn z šíření poplašných zpráv. Co myslíte?