STANISLAV ZEMAN

Nevěřil jsem svým uším, když se ve veřejnoprávním rozhlase rozpovídal jakýsi hudební pedagog. Co by jinoch, ještě před převratem, toužil studovat na konzervatoři hru na klarinet. Protože prý neměl ten správný původ, nevzali ho. Nikoliv však na konzervatoř, ale na klarinet. Místo něj mu umožnili vystudovat hru na fagot.

Tak vida, výklad tehdejších kádrových kritérií se po převratu rozšířil i na hudební nástroje. Teď jde o to, který z hudebních nástrojů byl pokrokovější. Klarinet, nebo fagot? Třeba nám to ještě někdy veřejnoprávní rozhlas vysvětlí. Když už se nezdráhal vypustit takovou perlu do éteru.