Karel Sýs

Michal Černík se narodil v Polabí, v placaté krajině, do jaké jsem si jako malý čtenář přenášel dějiště Twainova Toma Sawyera. To už jsem sice žil rok v Písku, ale okolí Kostelce nad Orlicí, mého dětského města, se tomu Černíkovu nápadně podobá. A obě krajiny se podobají břehům Mississippi. Aspoň si to tak přestavuji – v Americe jsem nebyl a už asi nebudu – ale co vidí dítě, je pravda pravdoucí.

Možná řeknete – proč píše o sobě, když má psát o svém příteli? Ale právě přátelé nám často pomohou odhalit záhady vlastní duše.

Michal Černík píše: „Přeji vám, abyste obyčejnými slovy uměli vyslovovat to jedinečné.“ Přání i výzva, jíž by se měl chytit jako záchranného kruhu každý básník v okamžiku, kdy na něj dotírá mnohomluvnost. Krédo, které se rodí v krajinách prostých jako stůl, nezdobených činnými sopkami, strmými štíty, zbožnou hrůzu nahánějícími katarakty.

Viktoriiny vodopády – co vás nemá! Klidným Labem a Tichou Orlicí (ale i tou Divokou – je divoká tak akorát pro naši beránčí povahu) se kochá Viktorka. Nespoutaná divost i bezbřehý děs, stejně jako ponorný cit a hlubinná něha – proudí anebo dřímá pod zaskleným okem českých řek.

Jistě – k jedinečné prostotě dojdeme teprve na konci, zdráhám se napsat na samém konci. Takový Bertolt Brecht! Začal coby zbojník, zahlcený vlastním masem, zalykající se vlastní krví. A končil několika nesmrtelnými básněmi, jež jsou utkány z ničeho, a proto obsahují všechno. Rimbaudovy poslední básně! „Už máloco mne skličuje, / to štěstí o mne pečuje. / Mou duši z těla vyprostí / a zbaví mě všech starostí…“ Slov už netřeba.

„Přeji vám, abyste v sobě uměli pokleknout,“ píše básník. Abyste neklekali před zlatým teletem, nýbrž před Ježíškem, jakého nám namaloval Mikoláš Aleš a Josef Lada.

Přejme si, aby nás Michal Černík ještě dlouho zahrnoval básněmi, jež se nechlubí v Indii nakradeným leskem britské královské koruny, ale opalizují zevnitř jako české granáty, ale i oblázky nejběžnějších hornin, z nichž – spíše než z briliantů – je složena tato nešťastná, a přece pořád ještě krásná země.