JIŘÍ KNOPP

Kdo je ten pašák, zdalipak ho znáš??? Tak začíná píseň J. Voskovce, J. Wericha a J. Ježka a pokračuje: To přece nikdo jiný být nemůže, než (a já dodávám Miloš Zeman, prezident to náš!) a píseň pokračuje: a sláva mu, on je pašák…

Odpůrci Miloše Zemana vyrukovali na něho s Jiřím Drahošem, který je ověnčen mnoha vysokoškolskými tituly a akademickými hodnostmi. Ze všech stran se ozývalo, že dosavadního prezidenta budou volit pouze prostí občané s nejnižším základním vzděláním a základními platy. Tedy jen takoví podřadní občané, tak zvaní vidláci nebo socky, jak byli posměšně nazýváni příslušníky pražské kavárny, nebo, chcete-li, elitou národa.

Na to slyšeli ti dobře situovaní občané, kteří se za lepší část našeho národa pokládali a podléhali masáži zejména televizního zpravodajství, které poukazovalo na Zemanovo nevhodné až hrubé vyjadřování. Nejvíc se jim nelíbilo, že navazoval kontakty s Ruskem a Čínou a chce prý nás odtrhnout od spolupráce se západními sáty, zejména s USA.

A tak ambice pana profesora Drahoše neustále stoupaly a před druhým kolem prezidentské volby si Zemanovi odpůrci již radostně mnuli ruce a domnívali se, že to mají, jak se říká, v kapse.

Podcenili však tu valnou část národa, která se nedala opít rohlíkem a intelektuálními řečičkami pražské kavárny, že jedině oni mají právo volit prezidenta a směrovat náš národ, kam se má ubírat.

A tak máme prezidenta Miloše Zemana, který dostal důvěru většiny voličů. Samozřejmě, ani on není bez chyby. I on se, ač prognostik, mýlil. Řekl po té sametové revoluci, že není třeba rušit komunistickou stranu. Ta prý po pár letech vymře přirozeným způsobem.

My, komunisté, mu to špatné proroctví nevyčítáme. Ba právě naopak. Budeme se spolu s ním těšit na další léta spolupráce!